Według Mercaris, największej platformy danych rynkowych dla produktów ekologicznych i niemodyfikowanych genetycznie w USA, rolnicy ekologiczni w USA znacznie rozszerzyli areał upraw. Prawie 1,3 miliona hektarów gruntów ornych uprawiali w tym roku rolnicy w systemie ekologicznym. To wzrost o 7 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

W sumie 3,4 miliona hektarów użytków rolnych jest w tym roku uprawianych ekologicznie. Oprócz gruntów ornych liczba ta obejmuje również pastwiska.

Według danych amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) w porównaniu do całkowitej powierzchni użytków rolnych zarządzanej przez rolników w USA, wynoszącej około 370 milionów hektarów (w tym pastwisk), udział organiczny jest nadal mniejszy niż 1 procent.

Według USDA w latach 2011-2016 liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła o 56 procent. A w 2019 r. zwiększyła się o 517 gospodarstw certyfikowanych.

Rozwój w zależności od regionu jest również bardzo różny. Według danych USDA istnieją pewne stany z dość wysokim odsetkiem ekologicznych użytków rolnych. Należą do nich przede wszystkim stany wschodniego wybrzeża i Kalifornia.

11 proc. całkowitej powierzchni gruntów ornych było zarządzane w Vermont w sposób ekologiczny. Na drugim miejscu znalazły się Kalifornia, Maine i Nowy Jork z 4 proc. udziałem w całkowitej powierzchni.

Wraz z rosnącą liczbą gospodarstw ekologicznych rośnie także sprzedaż certyfikowanych produktów ekologicznych.  Amerykańskie farmy certyfikowane przez USDA sprzedały produkty ekologiczne o wartości prawie 7,6 mld dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż 3,5 miliarda dolarów przychodów w 2011 roku.