Rozmawiano na temat rynku produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Podkreślono, że wiarygodność systemu oraz zaufanie konsumentów są bardzo ważne.

- Musimy mieć możliwość dysponowania aktualnymi, przejrzystymi i wiarygodnymi danymi w odniesieniu do sytuacji rynkowej, rolnictwa ekologicznego, produkcji, cen, importu/eksportu, itp. Potrzebna jest również harmonizacja interpretacji legislacji europejskiej. Sektor rolnictwa ekologicznego musi posiadać również skuteczną kampanię promocyjną, należy zwiększyć jego widoczność - poinformowała Magdalena Montaigu z biura KRIR w Brukseli.

Jak poinformowała Cynthia Benites z Sekretariatu Copa-Cogeca, że europejski system kontroli jest jednym z najbardziej restrykcyjnych i wymagających systemów, natomiast powinien on być zharmonizowany w zakresie praktyk.

- Musimy organizować częstsze wizyty audytu, musimy wzmocnić monitoring, a organizmy kontrolne, szczególne prywatne, muszą być zharmonizowane na poziomie europejskim. Jeśli chodzi o import z krajów trzecich, należy upewnić się, że rolnicy zajmujący się rolnictwem ekologicznym w tych krajach mają taki sam poziom kontroli co rolnicy w UE, aby unikać zaburzeń konkurencji. W swojej wypowiedzi dodała ona, że należy również poprawić wymianą informacji między jednostkami kontrolnymi UE oraz jednostkami z krajów trzecich; utworzenie specyficznego kodeksu celnego dla produktów ekologicznych czy też wdrożenie elektronicznych certyfikatów kontrolnych mogłoby być odpowiednim rozwiązaniem - mówiła Benites.