Jak poinformował kierowniek biura działań społecznych i środowiskowych oraz płatności bezpośrednich Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzej Trzop, lubuscy rolnicy złożyli dotychczas 565 wniosków do tego programu.

Pozytywne decyzje o przyznaniu pomocy otrzymało już 449 producentów; wydano 335 decyzji o przyznaniu płatności na łączną kwotę prawie 274 tys. zł.

Wnioski w ramach działania "Uczestnictwo Rolników w Systemach Jakości Żywności" przyjmowane są w trybie ciągłym od drugiej połowy 2009 r. W Lubuskiem w pierwszym roku przyjmowania wniosków przyjęto 303 wnioski, w roku 2010 wpłynęło ich 199, a w 2011 i 2012 - 128 i 20.

- Mając na uwadze powyższe dane, należy stwierdzić, iż jest ciągłe zainteresowanie tym działaniem tzn. nowi rolnicy przystępują do programu - powiedział Trzop.

W woj. lubuskim większość spośród producentów ekologicznych produktów rolnych, którzy otrzymali pozytywne decyzje prowadzi lub będzie prowadzić produkcję roślinną w przeważającej większości w zakresie produkcji zbóż i owoców.

Rolnik, który korzysta programu może przez pięć lat otrzymywać zwrot (do określonej kwoty) kosztów kontroli, po których wydaje się certyfikaty i świadectwa jakości oraz kosztów składek członkowskich ponoszonych na rzecz grup producentów.

Gospodarstwa ekologiczne, aby utrzymać swój status poddawane są corocznej kontroli przez specjalistów z firm certyfikacyjnych.

Koszt takiej kontroli jest uzależniony m.in. od wielkości gospodarstwa. W przypadku lubuskiego rolnik średnio wydaje na taką kontrolę ok. tysiąca zł. Wartość netto poniesionej opłaty może odzyskać składając wniosek w ARiMR.

W Polsce w ciągu trzech lat liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się trzykrotnie, lecz nadal stanowią one zaledwie 1 proc. użytków rolnych w Polsce. Zakłada się, że do 2015 r. liczba gospodarstw ekologicznych w naszym kraju wzrośnie pięciokrotnie.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Uczestnictwo Rolników w Systemach Jakości Żywności" można składać do 31 grudnia 2013 r. lub do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110 proc. środków dostępnych w ramach programu.

W Polsce pierwsze gospodarstwo ekologiczne założył Stanisław Karłowski w 1930r. zainspirowany wykładami Rudolfa Steinera. Do roku 1998 rolnictwo ekologiczne rozwijało się bardzo powoli, pomimo dobrych warunków wynikających z niskiego zanieczyszczenia gleb i zużycia środków chemicznych.

Dopiero po wprowadzeniu wsparcia finansowego ze strony państwa w postaci dotacji do kosztów kontroli gospodarstw i dopłat do powierzchni nastąpił szybki wzrost produkcji metodami ekologicznymi.