Oprócz wzrostu liczby gospodarstw, równie istotnym jest przyrost wolumenu produkcji i związanej z tym towarowości gospodarstw ekologicznych. Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, w latach 2018-2020 łączna uzyskana masa produktów z upraw ekologicznych zwiększyła się o 29%.

Jak zmieniała się produkcja ekologiczna w Polsce?

Jak już pisaliśmy, ilość gospodarstw ekologicznych w naszym kraju, jak również powierzchnia tych gospodarstw, od 2002 r. systematycznie rosła. Po 2013 roku nastąpiło wyhamowanie, a liczba gospodarstw kurczyła się. W 2020 r. było to 20 274 gospodarstw, podczas gdy w 2013 r. - 27 093.

W 2021 r. liczba producentów ekologicznych w Polsce wyniosła 21 795. W skali wojewódzkiej, najwięcej gospodarstw występowało w:

- woj. warmińsko-mazurskim (3 501)

- woj. podlaskim (3 426)

- woj. mazowieckim (2 812)

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce i na świecie

Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w naszym kraju, wynosiła w 2021 r. 549 tys. ha. Jest to kolejny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. W porównaniu do 2020 r. zanotowano zwiększenie areału produkcji o niecałe 8%. 

W skali światowej, produkcja ekologiczna rozwija się dynamicznie. Według danych FIBL&IFOAM o 4,1% względem roku 2019, wzrosła powierzchnia gruntów ekologicznych na świecie. W 2020 r., 74,9 mln ha przeznaczone było pod uprawy ekologiczne. W tym największą powierzchnię posiada Australia (35,7 mln ha), w Europie było to około 17,1 milionów ha.

Na grunty orne, w Europie zagospodarowano ok. 8,1 mln ha, kolejno 6,7 mln ha pod trwałe użytki zielone, a 1,9 mln ha pod uprawy trwałe. W ilości gruntów przeznaczonych pod ekologię, przoduje Francja (2,5 mln ha). Jednak to Lichtenstein posiada największy udział gruntów organicznych w stosunku do całkowitej powierzchni areału gruntów rolnych (41,6%). 

Produkcja ekologiczna w Europie. Źródło: FIBL&IFOAM
Produkcja ekologiczna w Europie. Źródło: FIBL&IFOAM

Główne uprawy w ekologii

Według raportów IJHARS, w Polskich gospodarstwach ekologicznych  najczęściej uprawia się rośliny z przeznaczeniem na paszę, sporą część udziałów zajmują też trwałe użytki zielone. Zboża obejmują (na rok 2018) ponad 27 tys. ha, a uprawy warzyw i owoców blisko 6 tys. ha. 

Uprawy w ekologii Źródło: IUNG
Uprawy w ekologii Źródło: IUNG

W skali Europy (FIBL&IFOAM), najwięcej gruntów przeznaczonych jest pod uprawy zielone przeznaczone na paszę (11,7%) i strączkowe (10,0%), a zboża w tym zestawieniu stanowią 2,4%. W uprawach trwałych, największą część stanowią owoce tropikalne (18,1%) i uprawy jagodowe (15,1%).