W 2011 r. najwięcej producentów ekologicznych prowadziło działalność w województwach: zachodniopomorskim (2 392), warmińsko-mazurskim (2 288) oraz podlaskim (2 452).


Ponadto, w 2011 r. w Polsce działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło także:
- 203 producentów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem importowanych z państw trzecich),
- 16 producentów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich,
- 17 producentów prowadzących działalność jako dostawcy kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego,
- 17 producentów prowadzących działalność w zakresie pszczelarstwa,
- 40 producentów prowadzących działalność w zakresie zbierania roślin dziko rosnących i ich części, rosnących w sposób naturalny na obszarach naturalnych, w lasach i na obszarach rolniczych,
- 2 producentów prowadzących działalność w zakresie akwakultury i/lub wodorostów morskich.