Waszewska podczas odbywającego się we wtorek wyjazdowego posiedzenia senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi w Lublinie zaprezentowała pierwsze oficjalne dane dotyczące stanu rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2021 r.

Poinformowała, że w latach 2020-2021 r. liczba producentów ekologicznych zarejestrowanych w Polsce wzrosła o 7,5 proc. (z 20,2 tys. do 21,7 tys. podmiotów). Dla porównania - wskazała - w 2004 r. zarejestrowanych było prawie 3,8 tys. producentów ekologicznych.

Najwięcej producentów ekologicznych zarejestrowanych było w województwach: warmińsko-mazurskim (3,5 tys.), podlaskim (3,4 tys.) i mazowieckim (2,8 tys.), natomiast najmniej w opolskim (87), śląskim(225) i kujawsko-pomorskim (489).

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosła prawie o 8 proc. w porównaniu do 2020 r. - powiedziała Waszewska. Doprecyzowała, że łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosła z 509 tys. ha do 549 tys. ha.

Największą powierzchnię miały gospodarstwa w województwach: warmińsko-mazurskim (114 tys. ha), zachodniopomorskim (109 tys. ha) i podlaskim (60 tys.), natomiast najmniejszą w opolskim (2,6 tys. ha), śląskim (3,7 tys. ha) i małopolskim (7,9 tys. ha).

Waszewska poinformowała, że w 2021 r. gospodarstwa ekologiczne wytworzyły 313 tys. ton zboża, 200 tys. ton owoców i orzechów, 722 tys. sztuk drobiu, 309 tys. hl mleka krowiego i 26,4 mln sztuk jaj.

Liczba producentów zwiększa się. Także w tym roku jest bardzo dużo nowych zgłoszeń producentów ekologicznych, więc możemy spodziewać się, przynajmniej w tym najbardziej podstawowym ujęciu liczbowym, rozwoju rolnictwa ekologicznego - podsumowała przedstawicielka IJHAR-S.

Przed posiedzeniem komisji wicemarszałek Senatu Marek Pęk otworzył wystawę "Senat RP wczoraj i dziś" przedstawiającą historię izby od powstania do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem 20-lecia międzywojennego. Ekspozycja przygotowana z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP znajduje się w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej.

Wyjazdowe posiedzenie senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi w Lublinie rozpoczęło się we wtorek i potrwa do środy. Podczas pobytu w województwie lubelskim senatorowie zaplanowali wizyty w cukrowni w Krasnymstawie, w spółce Elewarr w Zamościu oraz w gospodarstwach rolnych.