Był to pierwszy rok spadku ich sprzedaży po wielu latach stałego wzrostu. Sprzedaż ekologicznych owoców zmniejszyła się o 14,8proc., warzyw – o 22,7 proc., a produktów mleczarskich – o 6,5 proc. Wyjątkiem wśród nich było mleko, którego sprzedaż wzrosła o 1 proc.

Zwiększyła się też sprzedaż ekologicznej żywności dla dzieci (o 20,8 proc.). W styczniu 2009 r. powierzchnia zasiewów roślin uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego była o 9 proc. większa niż rok wcześniej i wyniosła 743,516 tys. ha, co stanowi 4,3 proc. użytków rolnych w Wielkiej Brytanii. Ocenia się, że w bieżącym roku produkcja żywności ekologicznej zwiększy się o 2–5 proc.

Źródło: Agra Europe/farmer.pl