Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020 ARiMR przeprowadziła w dniach od 28 lutego do dnia 31 maja 2022 r.

Jak już informowaliśmy, w drugiej połowie grudnia ARiMR opublikowała listę rankingową określającą kolejność przysługiwania pomocy:

Jaki nowy biznes na wsi chcą rozkręcić rolnicy?

A jaki konkretnie nowy biznes na wsi chcieliby rozkręcić rolnicy? Jak wynika z danych przesłanych do redakcji farmer.pl przez Agencję, rolnicy ubiegający się o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich szansę na swoje przyszłe dochody widzą głównie w takich aktywnościach jak przygotowanie terenu pod budowę, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

Dalej - jak wynika z zaznaczanych kodów PKD - jest to konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (innych niż motocykle), pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian oraz zagospodarowywanie terenów zieleni.

rodzaj działalności kwota pomocy w zł
przygotowanie terenu pod budowę 177 800 000
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 126 150 000
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 99 700 000
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (innych niż motocykle) 86 050 000
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 85 950 000
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 73 650 000
zagospodarowywanie terenów zieleni 78 900 000

Źródło: ARiMR

Gdzie mieszkają najbardziej "obrotni" rolnicy?

W jakich regionach kraju rolnicy najchętniej ubiegali się o wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Jak wynika z danych ARiMR, najwięcej gospodarzy chętnych na rozkręcenie własnego pozarolniczego biznesu na wsi jest na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, w Małopolsce i w Wielkopolsce. Tam złożono najwięcej wniosków o wsparcie w ramach tegorocznego naboru.

oddział regionalny liczba wniosków
Dolnośląski Oddział Regionalny 347
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny 387
Lubelski Oddział Regionalny 1412
Lubuski Oddział Regionalny 161
Łódzki Oddział Regionalny 707
Małopolski Oddział Regionalny 1191
Mazowiecki Oddział Regionalny 1365
Opolski Oddział Regionalny 179
Podkarpacki Oddział Regionalny 713
Podlaski Oddział Regionalny 615
Pomorski Oddział Regionalny 390
Śląski Oddział Regionalny 285
Świętokrzyski Oddział Regionalny 551
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny 447
Wielkopolski Oddział Regionalny 1174
Zachodniopomorski Oddział Regionalny 226
Łącznie 10150

Źródło: ARiMR

Ogółem w skali kraju złożono 10151 wniosków o przyznanie premii na uruchomienie własnego, pozarolniczego biznesu. Jednak na opublikowanej liście rankingowej, określającej kolejność przysługiwania pomocy znalazło się tylko 6408 pozycji, co oznacza, że odrzucono prawie 40% wniosków o pomoc na rozruszanie własnego biznesu na wsi.

Kwoty pomocy, o którą wnioskowano, to:

  • najniższa - 150 tys. zł (dotyczy operacji, w ramach których przewidywane jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy);
  • najwyższa - 250 tys. zł (dotyczy operacji, w ramach których przewidywane jest utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy);

- Średnia kwota dla pozytywnych decyzji o przyznaniu wsparcia to 184 985 zł - poinformowała redakcję farmer.pl ARiMR.