Są to 3-semestralne studia podyplomowe adresowane do przedstawicieli firm sektora agrobiznesu, dużych gospodarstw oraz menedżerów i specjalistów, których obecne lub przyszłe stanowisko wymaga kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Oprócz klasycznej wiedzy z zarządzania, studia oferują moduł branżowy "Agrobiznes", który dotyczy: rynków rolnych, międzynarodowego agrobiznesu, negocjacji z sieciami handlowymi, bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania jakością żywności.

Absolwenci studiów otrzymują międzynarodowy dyplom MBA, sygnowany przez Międzynarodową sieć programów MBA „Agribusiness Management and Commerce" oraz akredytowany przez ICA (The Interuniversity Consortium for Life Sciences).

Studia trwają 3-semestry. 9 zjazdów w semestrze. Łącznie 352h.  

Planowany termin rozpoczęcia studiów to 22 października 2022.

Miejsce zajęć: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Kontakt ws. studiów: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl

Szczegółowy program i koszt studiów: http://mba.sggw.pl/