Perspektywa rosnących cen ziemi sprzyjała jej spekulacyjnemu zakupowi przez osoby niezainteresowane prowadzeniem produkcji rolnej, co dodatkowo podbijało jej cenę. W konsekwencji rolnicy mieli coraz trudniejszy dostęp do drożejącej ziemi rolnej. 1 maja 2016 r. kończy się okres ochronny na zakup gruntów przez obywateli pozostałych krajów UE. W Polsce cena ziemi rolniczej jest wyraźnie niższa w porównaniu do większości zachodnich krajów UE. W konsekwencji można oczekiwać, że brak ograniczeń w zakupie polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie oddziaływał w kierunku silnego wzrostu popytu na nią podbijając jej cenę, która zbiegać będzie do poziomów odnotowywanych w zachodnich krajach UE. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji podjęto prace nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 8 stycznia do konsultacji publicznych skierowany został projekt zmian.

Zgodnie z zapowiedzią wiceministra rolnictwa Z. Babalskiego jest to projekt przejściowy, który ma zabezpieczyć polską ziemię rolniczą przed spekulacyjnym obrotem, gdyż na przygotowanie kompleksowej ustawy potrzeba więcej czasu. Najważniejszym zapisem projektu jest to, że nabycie nieruchomości rolnej będzie się łączyło z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zamieszkiwaniem w jednej z gmin, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa.

Dodatkowo, projekt ustawy zakłada wprowadzenie 5-letniego moratorium na zakup ziemi należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Można oczekiwać, że wejście ustawy w życie będzie oddziaływało w kierunku obniżenia dynamiki cen ziemi rolnej w Polsce, głównie przez wykluczenie osób niezajmujących się rolnictwem z możliwości jej kupna.

Efekt ten będzie jednak ograniczany przez wspomniane wyżej moratorium, które zmniejszy podaż gruntów, oddziałując w kierunku wzrostu ich ceny. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki uważamy, że po 1 maja 2016 r. dojdzie do silnego wyhamowania dynamiki cen gruntów rolnych w Polsce.