Ostatnio bardzo popularną formą zarobku jest wynajem gruntów rolnych pod instalację fotowltaiczną. Firmy oferują określone zarobki za wynajem takich działek, ale też wymagają, aby spełniały one konkretne wymagania.

Atrakcyjna działka pod instalację fotowoltaiczną

Spytaliśmy eksperta, czym powinna wyróżniać się atrakcyjna działka przeznaczona pod dzierżawę pod instalację fotowoltaiczną.

- Działka interesująca dla inwestora farm fotowoltaicznych nie może być zabudowana, ani porośnięta krzakami, drzewami. Wymagana jest klasa gruntów IV, V lub VI. Pod budowę elektrowni słonecznej nadają się również nieużytki. Jeśli dla danego terenu istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, w planie musi być zapis o przeznaczeniu przedmiotowej działki pod zabudowę fotowoltaiczną. Istotne jest również, aby teren leżał poza obszarami chronionymi, np. Natura 2000, parki krajobrazowe. Nie może też znajdować się na terenach zagrożonych powodzią - podkreśla Martin Mokwa, prezes MQ Energy.

Oprócz tego na atrakcyjność działki ma jej bliskość do linii SN (linii średniego napięcia) lub do GPZ (Głównego Punktu Zasilającego). Działka też nie może być zbyt mała.

- Minimalna wymagana powierzchnia wynosi ok. 2 ha. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na przydatność gruntu pod inwestycję w postaci farmy fotowoltaicznej ma bliskość linii SN lub GPZ, do którego inwestor mógłby podłączyć elektrownię celem wprowadzenia wytworzonego prądu do sieci operatora. Duża odległość do punktu przyłączenia znacznie podnosi koszt realizacji inwestycji, tym samym obniżając jej opłacalność - zauważa Martin Mokwa, prezes MQ Energy.

Ile zarobisz z dzierżawy?

Oczywiście istotna jest też kwota zarobku z dzierżawy gruntu pod instalację fotowoltaiczną. Za jedną dzierżawę atrakcyjnej działki można nawet otrzymać 10 tys. zł od hektara, ale w skali roku. Daje to stały dochód miesięczny na poziomie ok. 833 zł (od hektara). Wiąże się z tym jednak konieczność poniesienia konkretnych opłat publiczno-prawnych wynikających z realizacji inwestycji, czyli przygotowanie działki pod instalację fotowoltaiczną wraz z załatwieniem wszystkich formalności w urzędzie gminy.

- Decydując się na wydzierżawienie swojego terenu pod fotowoltaikę właściciel może zarobić ok. 8.000-10.000 zł/ ha w skali roku. Zazwyczaj czynsz dzierżawny naliczany jest od momentu rozpoczęcia budowy i płatny z góry za cały rok. Inwestor ponosi również wszystkie opłaty publiczno-prawne wynikające z realizacji inwestycji. Wydzierżawiając grunty pod budowę farm fotowoltaicznych, właściciel terenu zapewnia sobie stały, gwarantowany dochód - podsumowuje Martin Mokwa, prezes MQ Energy.