- Ta właśnie młodzież ciągle stanowi znikomy procent wśród studentów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do przekroczenia z powodów finansowych. I dla nich budujemy swego rodzaju "pomost" - powiedziała Zofia Sapijaszka z łódzkiej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która zarządza akcją Michałowi A. Zielińskiem z "Rzeczpospolitej". Współorganizatorem akcji "Dyplom z marzeń" jest Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności.
Stypendium jest wypłacane przez 10 miesięcy i wynosi 3800 zł rocznie dla studenta pierwszego roku. Lokalne organizacje pozarządowe (także nieformalne grupy osób) mogą do końca marca zgłaszać się do FEP i zadeklarować, ile stypendiów chciałyby przyznać zdolnym, ale ubogim maturzystom. Każda organizacja musi sama znaleźć połowę pieniędzy na stypendia. Drugą połowę wyłożą FEP i organizacje, które z nią współpracują.

Źródło: Rzeczpospolita