Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o utrzymaniu czteroosobowego składu zarządu spółki. W zarządzie Grupy Azoty Siarkopol zasiadają również Agnieszka Leszczyńska, wiceprezes zarządu oraz Wojciech Sagan i Zbigniew Snopkiewicz jako członkowie zarządu.

Trajan Szuladziński pełni funkcję prezesa zarządu Grupy Azoty „Siarkopol” od 1 sierpnia 2017 roku, kiedy to decyzją Rady Nadzorczej został delegowany do wykonywania powyższych czynności.

Trajan Szuladziński posiada bogate doświadczenie zawodowe. Piastował m.in. stanowiska prezesa zarządu Bankowego Towarzystwa Kapitałowego, członka zarządu Centrum Finansowego Puławska oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Zachem”. Pełnił także funkcje dyrektora biura nadzoru właścicielskiego, prywatyzacji i analiz prawno-podatkowych, prokurenta w spółce Nafta Polska oraz zastępcy dyrektora w Narodowym Banku Polskim. Od 2005 roku był doradcą podatkowym w kancelarii podatkowej „Kancelaria Prawna Trajan Szuladziński Doradca Podatkowy”, obecnie partner zarządzający kancelarii „Trajan Szuladziński i Partnerzy Kancelaria Prawna”.

Trajan Szuladziński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, posiada dyplom MBA Uniwersytetu Gdańskiego i Business Centre Club oraz RSM Erasmus University jako instytucji walidującej. Trajan Szuladziński jest współautorem specjalistycznych publikacji z zakresu podatków od towarów i usług, współpracownikiem i ekspertem podatkowym w prasie fachowej oraz wykładowcą na uczelniach wyższych.