Zarząd Morski Portu Gdynia Spółka Akcyjna (ZMPG S.A.) z siedzibą w Gdyni ogłosił publiczny ograniczony przetarg i wszczęcie postępowania na dzierżawę na okres 30 lat terminalu zbożowego (znanego jako Bałtycki Terminal Zbożowy). Termin składania wniosków i ofert wstępnych upływa w dniu 31 stycznia 2023 roku.

ZZR KORONA chce unieważnienia przetargu na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni, bo...

Tymczasem - jak zauważa Związek Zawodowy Rolnictwa KORONA - we wrześniu ub. roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża w portach w Gdańsku i Gdyni. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa UOKiK dotyczy podejrzenia zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, które może utrudniać dostęp do usług przeładunku portowego dla części przedsiębiorców. W tej sprawie Pracownicy UOKiK, za zgodą sądu i przy wsparciu Policji, przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech firm.

Jak przytacza Związek, z informacji urzędu wynika, że jedna ze spółek, będąca wiodącym podmiotem na polskim rynku eksportu i importu zboża mogła zawrzeć niedozwolone porozumienie z operatorami świadczącymi usługi przeładunkowe w portach morskich w Gdańsku i Gdyni.

- Efektem mogło być utrudnienie działalności innym przedsiębiorcom na rynku handlu zbożem. W przypadku zawarcia porozumienia pozycja Spółki mogłaby w niedozwolony sposób ulec dalszemu wzmocnieniu, czy nawet doprowadzić do zmonopolizowania przez nią rynku. Miałoby to również pośredni wpływ na produkcję oraz ceny skupu zboża - zaznacza ZZR KORONA.

- Z informacji UOKIK i pochodzących od firm handlujących zbożem, wynika że może istnieć bezpośrednie zagrożenie, że w następstwie przetargu na dzierżawę terminala zbożowego (po byłym Bałtyckim Terminalu Zbożowym) zakończonego określonym wynikiem, może dojść do wzmocnienia i zmonopolizowania rynku przez jedną z firm - dodaje również.

Z tych powodów 17 stycznia ZZR KORONA wraz z byłym prezesem Elewarru - Danielem Alain Koroną wystąpił o interwencję i unieważnienie przetargu na dzierżawę terminala na okres 30 lat i o bezpośrednie obsługę terminala przez port morski Gdynia lub przez inny podmiot państwowy.