Statystyki przemawiają „na tak”, bo liczby wskazują na duże zainteresowanie prowadzeniem takiej dodatkowej działalności. Z danych przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa, Głównego Lekarza Weterynarii i Państwową Inspekcje Sanitarną wynika, iż w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (czyli w skrócie MOL) działalność prowadzi obecnie 2.114 zarejestrowanych podmiotów. Na rolniczy handel detaliczny (RHD) zdecydowało się już ponad 4,6 tysiąca osób. Jeszcze większym powodzeniem cieszy się możliwość sprzedaży bezpośredniej, którą prowadzi już ponad 11 tysięcy gospodarstw. To już w sumie ponad 17 tysięcy gospodarstw, którymi chętnie chwalą się politycy, gdy przychodzi do opinii w temacie rolnictwa.

Żaden polityk nie pokusił się jednak publicznie o analizę danych posiadanych przez inspektoraty rejestrujące działalność rolników. Liczby sugerują np., że na regulacjach RHD skorzystali rolnicy ukierunkowani na produkcję zwierzęcą. Ten profil działalności rolniczej reprezentuje bowiem aż 4.043 zarejestrowanych podmiotów, gdy tymczasem sprzedaż produktów niezwierzęcych zarejestrowało 604 rolników. W przekonaniu tym utwierdzają również liczby, dotyczące sprzedaży bezpośredniej.
Okazuje się jednak, że zarówno w przypadku RHD, jak SB, owe produkty pochodzenia zwierzęcego oferują w pierwszym rzędzie… pszczelarze, a tuż za nimi producenci jaj. Ułatwienia pszczelarzom również się należą. Drobiarstwo mamy świetnie rozwinięte, ale trudno chyba uznać, że jaja i miód to dominujący w Polsce profil produkcji rolniczej. W obu grupach przedsiębiorczych rolników (RHD i SB) producenci mięsa stanowią tymczasem ledwie jedną trzecią liczby pszczelarzy czy dostawców jaj. Jeszcze mniejszy odsetek stanowią producenci mleka. W obu rejestrach pokaźną grupę tworzą zaś… koła łowieckie handlujące dziczyzną.

Zarzucanie producentom świń, bydła czy mleka braku przedsiębiorczości byłoby jednak grubym nadużyciem. Statystyki dają jedynie jasny sygnał, że widocznie proponowane przez rządzących ułatwienia wcale swej roli nie wypełniły. Rolnicy niejednokrotnie zgłaszali swoje postulaty w tym zakresie, choćby na każdym z rolniczych protestów na przestrzeni dwóch ostatnich dekad.
Kolejne regulacje prawne owszem, stwarzają możliwości przetwórstwa i handlu produktami z gospodarstwa i w teorii zachęcają do takich inicjatyw. W praktyce zniechęcają do nich jednak przepisy sanitarne i weterynaryjne, które wciąż stawiają rolnikom zbyt wygórowane wymagania, a co za tym idzie zmuszają do nadmiernych wydatków na inwestycje. Zniechęcają również problemy z zatrudnieniem, rosnące koszty pracy i koszty produkcji. Wyjątkowo zaś odstręczają realia rodzimego rynku, na którym maja konkurować z produktami niższej jakości i obcego pochodzenia, ale po cenach atrakcyjnych dla niezbyt zamożnego, przeciętnego obywatela-konsumenta.

Politycy zmian w przepisach sanitarnych i weterynaryjnych nie dopuszczają, by nie tworzyć podwójnych standardów. Rolnicy, którzy coraz częściej odwiedzają gospodarstwa farmerów na zachodzie zwracają z kolei uwagę, że tam przepisy są podobne, tymczasem rolnicy przetwarzają żywność w swoich gospodarstwach i z powodzeniem ją sprzedają. Bez obawy o kontrole i słone grzywny za brak kafla w podłodze. Może nie chodzi więc o przepisy, a sposób ich egzekwowania przez służby? Może wystarczy, by urząd był dla rolnika, a nie odwrotnie? W przeciwnym razie nowe regulacje będą jak kolejne modele sportowych samochodów – piękne i pożądane, ale jak się nimi cieszyć na wciąż wyboistej, nieremontowanej drodze.