"Narzędzie powstało w oparciu o model obliczeniowy konsorcjum naukowo-biznesowego Cool Farm Alliance i ułatwi obniżanie emisji w gospodarstwach. To pierwsze i jedyne rozwiązanie tego typu w języku polskim, a jednocześnie kolejny krok BNP Paribas w stronę realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju" - zapewnił bank.

Zrównoważona produkcja jest trendem, który dotyczy całej branży spożywczej i rolnej. Bankowi zależy na tym, by producenci rolni i rolnicy mogli z wyprzedzeniem przygotowywać się do nowych, zielonych realiów, w tym do unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu - wyjaśniono w komunikacie.

Zielony Ład zakłada m.in., że do 2030 roku 25 proc. użytków rolnych będą zajmowały uprawy ekologiczne; zużycie nawozów i pestycydów ma spaść odpowiednio o: 20 i 50 proc., a o połowę ma zmniejszyć się zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

"W Europejskim Zielonym Ładzie i zrównoważonej produkcji obniżanie emisji gazów cieplarnianych jest kluczowe. Jednocześnie to jeden z najtrudniejszych elementów do zmierzenia i zarządzania. Nasz kalkulator będzie więc konkretną, realną pomocą w tym trudnym wyzwaniu" - podkreśliła dyrektor Biura Rozwoju Bankowości i Klientów Strategicznych w International Food & Agri Hub BNP Paribas Anna Link.

Wewnętrzny mechanizm działania kalkulatora AgroEmisja jest zaawansowany, ale z punktu widzenia użytkownika jest to niewidoczne. Wystarczy podać podstawowe dane o hodowli lub uprawie, a wielkość emisji jest liczona całkowicie automatycznie. Zaznaczono, że wypełnienie formularza kalkulacji zajmuje 15-30 minut. Na koniec, oprócz wyniku o emisyjności, producent otrzymuje też szczegółowy raport, gdzie wskazane są m.in.: całkowita emisja ekwiwalentu dwutlenku węgla z produkcji, wartość emisji na poszczególne elementy produkcyjne oraz struktura kosztów tej emisji.

Bank BNP Paribas udostępnia kalkulator gazów cieplarnianych AgroEmisja bez opłat. Trzeba jedynie zarejestrować się jako użytkownik na portalu www.agronomist.pl, gdzie można znaleźć również inne narzędzia m.in. do monitorowania cen produktów rolnych czy wyszukiwania nieruchomości rolnych.