Terminal intermodalny - jak przewiduje inwestor - może przyczynić się do ożywienia i dalszego rozwoju życia gospodarczego na terenie Teofilowa Przemysłowego w Łodzi oraz do powstawania nowych ośrodków produkcyjno - usługowych wzdłuż drogi ekspresowej S-14.

- Łódzka inwestycja zostanie włączona do sieci 24 terminali znajdujących się między innymi w Holandii, Francji, Szwajcarii i Niemczech - przekazał Grzelak. - Chcemy oferować kompleksową obsługę logistyczną dla niektórych klientów, a dla innych będziemy tylko dostawcą usług terminalowych. Powstanie tu magazyn przeładunkowy, przeznaczony do przygotowywania i przepakowania towarów, aby dostarczyć je klientowi końcowemu - przekazał.

- Terminal ma obsługiwać m.in. transporty żywności. Wszystko, wraz z obsługą celną i spedycyjną, będzie odbywało się w jednym miejscu - podkreślił inwestor. - Inwestycja w Łodzi docelowo stanie się istotnym elementem sieci transportowej łączącej nie tylko istniejące terminale, ale również terminale morskie w Polsce oraz połączenia kolejowe z Chin - zaznaczył Grzelak.

- Inwestycja to też promocja regionu łódzkiego, który stanowi geograficzne i logistyczne serca Polski" - mówił. - Łódzki terminal może stać się ważnym elementem łańcucha logistycznego, punktem węzłowym generującym dodatkowe obroty w ruch kontenerowym, co spowoduje wzrost zatrudnienia i obrotów inwestujących tu firm - dodał.

W ostatnich dekadach XX w., na skutek kryzysu ekonomicznych, zmian ustrojowych i przekształceń strukturalnych gospodarki, restrukturyzacji uległy również tereny przemysłowe na, będącym częścią dzielnicy Bałuty, tzw. Teofilowie Przemysłowym położonym na północno-zachodnich krańcach Łodzi.

Teofilów Przemysłowy obejmuje powierzchnię ok. 200 hektarów. To tereny przeznaczone przede wszystkim na produkcję, magazyny i usługi połączone systemem bocznic ze stacją kolejową Łódź-Żabieniec.