Osoby, które w 2015 roku i pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowały przedsięwzięcia na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, mogą zgłaszać się do konkursu „Sposób na Sukces”, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Wśród współpracowników CDR jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; „Farmer” jest patronem medialnym konkursu.

Przedsięwzięcie  rozumiane jest jako uruchomienie działalności gospodarczej lub uruchomienie nowego przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Konkurs ogłoszony jest już po raz 17. Jego celem jest promocja rozwoju przedsiębiorczości i przedsięwzięć innowacyjnych, a także aktywizacja gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich. Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie – oprócz nagród i splendoru – zyskują promocję i możliwość posługiwania się znakiem konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu i karta zgłoszenia w załącznikach.

CDR czeka na zgłoszenia do 31 października 2016 r.

Konkurs będzie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2017 roku.