Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta i przedstawiciel firmy Tych-Meat Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą zatrudnienia skazanych.

Skazani będą świadczyli pracę na rzecz firmy Tych-Meat Sp. z o.o. Zostaną zatrudnieni przy przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa.

Docelowo pracę dla zewnętrznego kontrahenta będzie wykonywało 20 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Dyrektor jednostki wyznaczy do pracy osadzonych odbywających karę po raz pierwszy i przebywających w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Skazani będą pracowali poza jednostką penitencjarną w systemie bez konwojenta.

- Zgodnie z umową Areszt Śledczy i kontrahent zewnętrzny zobowiązali się współdziałać w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych - poinformował por. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Piotrkowska jednostka penitencjarna zaprasza do współpracy zewnętrznych kontrahentów poszukujących pracowników lub zainteresowanych uruchomieniem produkcji bezpośrednio na terenie aresztu.

Zakład Mięsny Tych-Meat Sp. z o.o. zajmuje się produkcją mięsa, wędlin i drobiu. Firma mieści się w Tychowie w województwie łódzkim, powiecie piotrkowskim i gminie Czarnocin.