Zakłady Azotowe Puławy we wtorkowym komunikacie podały informacje na temat wpływu Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 na sytuację spółki.

Spółka, wchodząca w skład Grupy Azoty rozumie wagę zmian klimatycznych i degradacji środowiska, które stanowią istotne zagrożenie dla współczesnego świata. Będąc istotną częścią przemysłu chemicznego, który z założenia emituje z powodów technologicznych duże ilości gazów cieplarnianych, spółka czuje odpowiedzialność wobec społeczeństwa za spowolnienie obserwowanych zmian klimatycznych. W perspektywie najbliższej dekady Grupa Azoty wdroży własny program dekarbonizacyjny - podano w komunikacie.

Dodano, że realizacja planowanych projektów dekarbonizacyjnych w przypadku ZA Puławy pozwoli na obniżenie szacowanej emisji CO2 w 2030 roku o ponad 250 tys. ton względem 2020 roku

Średnia redukcja emisja CO2 z energetyki spółki oraz energii kupionej w 2030 roku w stosunku do 1990 roku wyniesie 30 proc. Planowane nakłady inwestycyjne spółki na projekty "zielone" i dekarbonizacyjne w perspektywie lat 2022-2030 wyniosą blisko 864 mln zł - wskazano.

Spółka podała, że w perspektywie 2030 roku Grupa Azoty będzie szukać możliwości implementacji rozwiązań technicznych w zakresie OZE takich jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa, produkcja energii z biomasy i ciepło odpadowe z instalacji produkcyjnych. Kluczowe plany strategiczne zakładają 12 proc. udział OZE w produkcji energii elektrycznej w spółce w perspektywie 2030 roku.

Struktura finansowania zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości spółki umożliwiając realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Kluczowym celem stojącym u podstaw struktury finansowej jest zapewnienie krótko- i długoterminowych źródeł finansowania na konkurencyjnych warunkach, w wysokości pozwalającej na finansowanie działalności operacyjnej i realizację programu inwestycyjnego - stwierdzono w komunikacie.

Podano także, że polityka dywidendowa spółki zakłada zapewnienie zdolności do wypłaty dywidendy po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną całej grupy, na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.