W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), zmiana zasad opodatkowania dla małych browarów polega m.in. na rezygnacji z powiązania stosowania obniżonej stawki akcyzy z tytułu produkcji piwa na terytorium kraju, z koniecznością posiadania certyfikatu małego producenta.

Według danych na koniec 2021 r. w Polsce działało około 236 niezależnych, małych browarów.

Wejście rozporządzenia w życie ma ponadto umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego stosowanie zwolnienia od akcyzy określonego dla prosumentów energii elektrycznej produkowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, gdy łączna moc generatorów wykorzystywanych przez te jednostki, jak i jej jednostki organizacyjne do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii przekroczy 1 MW.

- Zmiana wpisuje się w cel, jakim jest promocja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii - wskazano w OSR.