Wczoraj informowaliśmy, że Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do wicepremiera Henryka Kowalczyka z wnioskiem o niezwłoczne uruchomienie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie wprowadzenie zwiększonego udziału bioetanolu w benzynach 95-oktanowych począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku. Przy czym chodzi tu o bioetanol wyłącznie z polskich zbóż.

Dziś dowiadujemy się, że zbożowcy oficjalnie przystąpili do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. Jest to już kolejna organizacja rolnicza, która formalnie dołączyła do grona koalicjantów, dzięki czemu biopaliwowy alians współtworzy już 12 związków i stowarzyszeń branżowych reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego biopaliw w Polsce.

- Dołączenie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych jest dla mnie szczególnym powodem do satysfakcji, ponieważ istotnie poszerzyła się dzięki temu reprezentatywność głosu Koalicji z perspektywy kluczowego dla branży ogniwa, jakim są producenci rolni. Istotą biopaliw, tak jak większości sektorów rolno-spożywczych, jest bowiem oparcie na lokalnie dostępnych surowcach, więc ten głos i to wsparcie ze strony PZPRZ jest dla nas tym bardziej cenne i ważne. Nasza biopaliwowa rodzina ponownie się powiększyła, co jest wyraźnym sygnałem, że branża odgrywa bardzo istotną rolę dla rodzimej gospodarki i rolnictwa – powiedział Zygmunt Gzyra, Przewodniczący PKBiPB, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

Jest ziarno, są gorzelnie, ale brak popytu

Zdaniem PZPRZ, Polska stała się w ostatnich latach znaczącym producentem kukurydzy z produkcją na ziarno przekraczającą 7 mln ton. Z kolei gorzelnie rolnicze, zarówno te tradycyjne funkcjonujące przy większych gospodarstwach rolnych, jak i duże, wyspecjalizowane zakłady produkcyjne bioetanolu, wciąż zmagają się z ograniczonym popytem na alkohol paliwowy pomimo rosnących celów dla biopaliw i ambicji klimatycznych UE.

Dlatego Związek uważa, że wprowadzenie benzyny E10 będzie miało zasadnicze znaczenie w zakresie zwiększenia wykorzystania obecnych już w Polsce mocy produkcyjnych spirytusu, których kluczowym źródłem zaopatrzenia są polscy rolnicy.

- Dołączenie PZPRZ na zasadzie oficjalnego przystąpienia do Koalicji to tylko czysta formalizacja naszego wsparcia dla branży biopaliw, jakiego zrzeszeni w naszym Związku producenci zbóż udzielają branży i samej Koalicji od lat. Nasze przystąpienie zbiega się z trwającymi pracami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad wdrożeniem benzyny E10, co byłoby milowym krokiem dla krajowego rynku bioetanolu umożliwiając zagospodarowanie na ten cel co najmniej 0,5 mln ton zbóż. Wierzymy, że w Koalicji nasz głos w tej sprawie będzie mocniejszy i bardziej dostrzegalny – stwierdził Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.