Jak wynika z opublikowanych danych finansowych Grupy Orlen za 2021 r., zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację EBITDA wyniósł tam w tym czasie 19 mld 211 mln zł, a zysk netto 11 mld 188 mln zł.

- Sprawne zarządzanie, właściwe diagnozowanie sytuacji i trafne definiowanie celów sprawiło, że dziś Grupa Orlen jest liderem zmiany. Liderem transformacji energetycznej, która jest nieunikniona" - napisał m.in. w liście do akcjonariuszy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. - Wiemy, jak ją przeprowadzić z korzyścią dla całej polskiej gospodarki. Konflikt w Ukrainie jasno to pokazał - podkreślił.

Według prezesa PKN Orlen, "trzeba jednak na nowo zdefiniować miks energetyczny i tak wdrożyć zmiany, by w pełni wykorzystać wszystkie płynące z nich szanse".

- Kluczowe jest wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. My pokazujemy, jak to zrobić. Od czterech lat konsekwentnie budujemy silny, zdywersyfikowany, multienergetyczny koncern z mocno rozwijającym się segmentem nisko i zeroemisyjnej energetyki - dodał Obajtek.

Jak zaznaczył, dziś nikt nie może mieć już żadnych wątpliwości, że to właściwy kierunek, a decyzja o konsolidacji spółek paliwowo-energetycznych i zwiększeniu inwestycji w zielone źródła energii miała głęboki sens.