PARTNERZY PORTALU

Zobacz więcej: 

Bayer

Niemieckie przedsiębiorstwo chemiczne i farmaceutyczne założone w 1863 roku przez Friedricha Bayera i Johanna Friedricha Weskotta. Grupa Bayer jest zarządzana jako firma zajmująca się naukami przyrodniczymi z trzema działami – Farmaceutyczny, Consumer Health i Crop Science. W 2021 roku Grupa Bayer składała się z 374 skonsolidowanych spółek w 83 krajach. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój wyniosły 5,3 mld euro. Dział Crop Science prowadzi działalność w zakresie nasiennictwa, ochrony roślin (insektycydy, fungicydy, herbicydy) i cyfryzacji rolnictwa. Jednostka operacyjna Crop Protection / Seeds oferuje szeroką gamę wysokiej jakości nasion oraz innowacyjnych rozwiązań do zwalczania agrofagów. Oba działy działają także w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Prezesem Zarządu (CEO) Bayer AG jest Werner Baumann. W 1991 r. w Polsce powstało samodzielne przedstawicielstwo „Bayer AG Oddział w Polsce”, przekształcone następnie w spółkę Bayer Sp. z o.o. Siedziba firmy znajduje się na Al. Jerozolimskich 158.