Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe szczyty notowań zbóż na światowych giełdach

Autor:

Dodano:

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się ponownie wzrostem cen. Wszystkie prezentowane poniżej kontrakty zbożowe wyznaczyły nowe szczyty notowań w obecnej fali wzrostowej.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała wczoraj o 0,2 proc. i kosztowała 200,50 euro/t (899 zł/t) i jest o 12,6 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 08 maja br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 175,75 euro/t (788 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 6,5 proc. Uzyskana wczoraj cena jest najwyższa od 14 lipca br.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym wczoraj podrożała o 2,5 proc. i kosztowała 223,21 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 21,4 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 30 czerwca 2015 r. (wykres kontynuacyjny). Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,0 proc. i wyniosła 153,05 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 1,8 proc. Uzyskana wczoraj cena jest najwyższa od 21 stycznia br.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,25 proc. (200,50 euro/t- 899 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 2,49 proc. (223,21 USD/t- 851 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 1,44 proc. (175,75 euro/t - 788 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,97 proc. (153,05 USD/t - 583 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×