Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Okres przejściowy WPR potrwa do końca 2022 roku

Autor:

Dodano:

W konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej wskazano, że okres przejściowy dla WPR powinien trwać do końca 2022 r. W grudniu mamy poznać krajowy Plan Strategiczny WPR na najbliższych siedem lat.

Prace nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi (czyli unijnym budżetem) nakładają się na przygotowywany Europejski Instrument Odbudowy, natomiast EIO ma być wydatkowany zgodnie z zasadami Zielonego Ładu.

Więcej: Zielony Ład wejdzie w ramach odbudowy po koronawirusie

Mieszają się zatem budżety, przenikają plany. Jedno wiadomo na pewno: i jedne, i drugie pieniądze będą nieprędko. Budżet EIO (czyli ten na odbudowę gospodarek po koronawirusie) ma zasilić dopiero budżet roku 2022. Kontraktacja środków z EIO potrwa do 2023 roku. Wydatkowanie ma nastąpić do 2026 r. zgodnie z WRF - co może oznaczać programowanie wydatków poprzez PROW 2014-2020 oraz Plan Strategiczny WPR.

30 czerwca 2020 roku w ramach trilogu Rada UE i Parlament Europejski uzgodniły przepisy przejściowe. Nie osiągnięto natomiast porozumienia z KE.

Uzgodnienie dotyczy dwóch spraw:

- długość okresu przejściowego ustalono do 31 grudnia 2022 roku;

– nastąpi automatyczne wydłużenie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 o 2 lata;

Prezydencja niemiecka we wrześniu br. uzyskała mandat do prowadzenia dalszych negocjacji z KE i Parlamentem Europejskim w zakresie wykorzystanie alokacji z roku 2021 i 2022 na zasadach określonych w rozporządzeniu 1305/2013 (czyli zgodnie z aktualnym PROW).

Prezydencja niemiecka przewiduje zakończenie prac nad przepisami przejściowymi rozporządzenia w październiku 2020 roku. W konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej wskazano,  że okres przejściowy dla WPR  powinien trwać do końca 2022 r.

Zgodnie z zamierzeniami, aktualna prezydencja niemiecka dąży:

- do 19 października br. do osiągniecia kompromisu w Radzie w zakresie trzech rozporządzeń regulujących wdrożenie WPR;

- do końca grudnia br. do przeprowadzenia uzgodnień pomiędzy Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w zakresie pakietu legislacyjnego WPR po 2020 roku.

Przewiduje się, że jeśli uzgodnienia w ramach trilogów zakończą się w roku bieżącym, to publikacja przepisów nastąpi do końca I kwartału 2021 roku.

Od grudnia 2020 roku mają natomiast trwać w Polsce konsultacje publiczne I wersji krajowego Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027, a wyniki tych konsultacji posłużą do przygotowania II wersji Planu Strategicznego WPR – zaplanowano to na styczeń 2021 r. Przyjęty przez rząd plan ma być w sierpniu 2021 roku przesłany do KE, a zakończenie negocjacji zaplanowano na grudzień 2021 r.

Czytaj też:

Kiedy będzie nowy budżet unijny?

 

×