Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wzrostowy tydzień notowań zbóż na światowych giełdach

Autor:

Dodano:

W minionym tygodniu na światowych giełdach drożały kontrakty zbożowe. Najwięcej zyskała amerykańska kukurydza - 4,0 proc.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała o 0,6 proc. i kosztowała 200,25 euro/t (896 zł/t) i jest o 13,1 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 1,8 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 176,50 euro/t (790 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 8,0 proc. W ujęciu tygodniowym notowania wzrosły o 3,4 proc. i są najwyższe od połowy lipca br.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym w piątek potaniała o 0,3 proc. i kosztowała 218,16 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 20,4 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 3,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,1 proc. i wyniosła 155,51 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 3,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 4,0 proc. i są najwyższe od 14 października 2019 r.

W piątek USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 773,08 mln t (wzrost o 2,59 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i będą wyższe o 8,60 mln t wobec poprzedniego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 321,45 mln t- o 22,05 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów znaczny spadek zbiorów w obecnym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią)- o 18,19 mln t do 136,75 mln t (aż o 11,8 proc.), w USA spadek ma wynieść 2,89 mln t do 49,69 mln t, na Ukrainie- o 3,67 mln t do 25,5 mln t i w Argentynie- o 0,76 mln t do 19,0 mln t. Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji- o 9,39 mln t do 83,0 mln t, w Kazachstanie- o 1,05 mln t do 12,5 mln t, w Kanadzie- o 2,65 mln t do 35,0 mln t i w Australii- o 13,3 mln t do 28,5 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory pszenicy miękkiej mają być we Francji- 29,5 mln t (o 10,1 mln t mniej niż przed rokiem), w Niemczech- 21,9 mln t (o 1,0 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce- 11,6 mln t (o 0,55 mln t więcej niż przed rokiem).

Według październikowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1158,82 mln t (spadek o 3,56 mln wobec wrześniowej prognozy i będą o 42,48 mln t wyższe niż w poprzednim sezonie). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść o 3,79 mln t do 300,45 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu o 27,99 mln t do 373,5 mln t (przez miesiąc prognoza produkcji spadła o 4,52 mln t), w Brazylii wzrost ma wynieść 8 mln t do 110,0 mln t, na Ukrainie 0,61 mln t do 36,5 mln t. W Argentynie produkcja kukurydzy ma spaść o 1,0 mln t do 50,0 mln t, natomiast w Unii europejskiej o 0,58 mln t do 66,1 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory kukurydzy mają być we Francji- 14,4 mln t (o 1,4 mln t więcej w porównaniu z poprzednim sezonem), w Rumunii- 10,2 mln t (o 7,1 mln t mniej niż przed rokiem), i na Węgrzech- 8,4 mln t (o 0,1 mln t więcej niż przed rokiem). W Polsce prognozowana produkcja ma wynieść 4,0 mln t- o 0,3 mln t więcej niż w poprzednim sezonie.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,63 proc. (200,25 euro/t - 896 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,25 proc. (218,16 USD/t - 827 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,57 proc. (176,50 euro/t - 790 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 2,07 proc. (155,51 USD/t - 590 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×