Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wzrosły prognozy światowych zbiorów rzepaku

Autor:

Dodano:

Światowe zbiory rzepaku będą prawdopodobnie większe niż zakładano w we wrześniu. Niemniej jednak globalne spożycie rzepaku przekroczy zbiory.

Jak informuje Unia Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP), globalne zbiory rzepaku na poziomie 69,8 mln ton, których obecnie oczekuje Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), przewyższają poprzednie o 200 tys. ton

Oczekuje się, że również w Chinach, UE i Wielkiej Brytanii wyniki zbiorów będą wyższe niż w roku poprzednim. Prognozowany spadek zbiorów na Ukrainie i w Kanadzie w porównaniu z poprzednim sezonem zostanie z nadwyżką zrekompensowany wspomnianymi wzrostami.

Zdaniem UFOP, wyniki zbiorów spodziewane w Australii są odpowiedzialne za wzrostowy trend w ogólnej prognozie, informuje. Gdyby w Australii faktycznie zebrano 3,3 mln ton rzepaku - jak obecnie prognozuje się - przekroczyłoby to wartość z sezonu 2019/2020 o 43 proc. Oczekuje się, że również w Chinach, UE-27 i Wielkiej Brytanii wyniki zbiorów będą wyższe niż w roku poprzednim. Spadek zbiorów na Ukrainie i w Kanadzie w porównaniu z poprzednim sezonem zostanie z nadwyżką zrekompensowany wspomnianymi wzrostami.

Obecnie przewiduje się, że światowe zużycie rzepaku wyniesie 70,7 mln ton. W porównaniu z oczekiwanymi rezultatami zbiorów wynoszącymi 69,8 miliona ton, dla równowagi brakuje około 1 miliona ton. Światowe spożycie rzepaku wzrośnie jeszcze bardziej - o 400 tys. ton. W efekcie zapasy w magazynach będą się zmniejszać.

Według UFOP, za ogólny spadek światowych zapasów rzepaku odpowiada spodziewany wzrost konsumpcji rzepaku podczas przetwórstwa w Chinach do 16,3 mln ton. Konsumpcja rzepaku prawdopodobnie spadnie w UE o 0,3 mln ton do 22,2 mln ton.

W przypadku zapasów światowych większa konsumpcja oznacza spadek o prawie 14 procent: z 5,8 mln ton w sezonie 2019/2020 zmagazynowanych zapasów do około 5,0 mln ton w sezonie 2020/2021. Spadek byłby mniej więcej taki sam jak w porównaniu: z 6,6 mln ton w sezonie 2018/2019 zapasy spadły o 0,8 mln ton do wspomnianych 5,8 mln ton w sezonie 2019/2020.

×