Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Trzeba będzie zapłacić więcej podatku rolnego

Autor:

Dodano:

Może nieznacznie, ale jednak. Kolejny rok z rzędu trzeba będzie zapłacić wyższy podatek rolny. Wzrosła bowiem średnia cena skupu żyta, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu jego konkretnej stawki.

GUS poinformował właśnie, że średnia cena skupu żyta za okres 11
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Słowem - taki przelicznik zostanie użyty do ustalenia wysokości podatku rolnego za rok podatkowy 2021 na obszarze gminy.

Za 1 ha przeliczeniowy gruntów, będących częścią gospodarstwa rolnego, zapłacić będzie trzeba podatek stanowiący równowartość 2,5 dt żyta, a więc rolnik za każdy hektar gruntów będzie musiał uiścić daninę w kwocie 146,37 zł.

Dla porównania - stawkę przeliczeniową żyta za rok 2020 określono na poziomie 58,48 zł/dt, a za 2019 - 54,36 zł/dt.

 

×