Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PZŁ wstrzymał polowania zbiorowe

Autor:

Dodano:

Według myśliwych, nowe obostrzenia dotyczące zwalczania pandemii covid-19 wykluczają możliwość organizacji polowań zbiorowych.

Zarząd Główny PZŁ poinformował, iż opublikowane w dniu 23 października 2020 r. przepisy zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakazują organizowania zgromadzeń. Zakaz nie dotyczy wszystkich sytuacji, ale polowania zbiorowe nie zostały ujęte w regulacjach dotyczących takich włączeń. W związku z tym Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane.

„W ramach znowelizowanych przepisów Rada Ministrów podzieliła bowiem wszelkie zgromadzenia ludzkie na dwie grupy tj. na te polegające Prawu o zgromadzeniach oraz pozostałe. Limit pięciu osób uczestniczących w zgromadzeniu dotyczy jedynie zgromadzeń w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach, którymi polowania zbiorowe nie są. Oznacza to, że polowania zbiorowe, jako stanowiące zgromadzenia inne niż te regulowane Prawem o zgromadzeniach, są zakazane niezależnie od ilości uczestników. Polowania zbiorowe nie mieszczą się też w żadnym z wyłączeń opisanych w § 28 ust. 9 pkt 1 i 2 znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów” – czytamy w uzasadnieniu decyzji na stronie internetowej PZŁ.

Zarząd PZŁ przyznaje przy tym, że ma pełną świadomość poważnych konsekwencji tych regulacji dla kół łowieckich, w kontekście wykonania założeń budżetowych, wypłatami odszkodowań za szkody łowieckie oraz realizacji rocznych planów łowieckich. Nie widział jednak innej możliwości, jak wstrzymanie polowań do czasu zmiany przepisów.

Zarząd Główny PZŁ podjął jednak działania zmierzające do ograniczenia zakazu przeprowadzania polowań zbiorowych. Jak czytamy w informacji PZŁ, już 19 października Łowczy Krajowy Paweł Lisiak zwrócił się do ministra środowiska Edwarda Siarki z wnioskiem o pilne podjęcie działań, mających na celu zmianę legislacji wykonawczej w sposób, który umożliwi kołom łowieckim organizację polowań zbiorowych.

×