Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy zmiany przepisów w Warunkach Technicznych obejmą też budynki inwentarskie?

Autor:

Dodano:

Od 1 stycznia 2021 r. składając wniosek o pozwolenie na budowę domu trzeba będzie wykazać w projekcie zastosowanie cieplejszych technologii, aby spełnić wymagania zawarte w Warunkach Technicznych. Czy te same obowiązki czekają inwestorów, chcących budować obiekty inwentarskie i hodowlane?

Inwestorzy, którzy chcą wybudować dom według mniej surowych, obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród (ścian, fundamentów, dachów, stolarki okiennej i drzwiowej) muszą się pospieszyć.

Od 1 stycznia 2021 r. każdy inwestor, który będzie chciał wybudować dom i zdobyć pozwolenia na budowę, będzie musiał przeprowadzić tę inwestycję według nowych, bardziej restrykcyjnych wymagań zawartych w Warunkach Technicznych (WT 2021).

Czy te same zasady tyczą się projektów budynków inwentarskich i hodowlanych, które mają powstać po 1 stycznia 2021 r.? Jeżeli tak, to jakie wymagania będę stawiane budynkom inwentarskim i gospodarczym od 1 stycznia 2021 r.? 

Nowo budowane budynki w rolnictwie także objęte WT 2021

Jak podkreśla Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny z Rockwool Polska, Warunki Techniczne stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków m.in. gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych.

- Dlatego również dla tych obiektów wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody nie mogą przekraczać EPH+W < 70 [kWh/(m2・rok)]. Należy również ograniczyć straty ciepłą przez zewnętrzną obudowę budynku ogrzewanego o temperaturze min. 16ºC poprzez zaostrzenie cząstkowych wartość współczynników przenikania ciepła ścian Uc < 0,20 [W/(m2・K)], dachów Uc < 0,15 [W/(m2・K)]. W zakresie stolarki wartości te dla okien U < 0,9 [W/(m2・K)], okien połaciowych U < 1,1 [W/m2・K], drzwi zewnętrznych U < 1,3 [W/m2・K] - podkreśla ekspert z Rockwool Polska.

Z kolei j Adam Buszko, szef wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych w Paroc Polska, zauważa że dział III, rozdział 11. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podaje szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich. W myśl obowiązujących przepisów, pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi. Co to oznacza w praktyce dla inwestorów chcących budować budynki inwentarskie po 2020 r.?

- Wymagania izolacyjności przegród odnoszą się do konkretnych warunków termicznych wewnątrz pomieszczeń. A ponieważ wymagania mikroklimatyczne wnętrz są mocno zróżnicowane, w zależności od gatunku utrzymywanych zwierząt czy nawet samej technologii chowu, do tematu należy podchodzić w sposób mocno indywidualny - podkreśl Adam Buszko, ekspert z Paroc Polska i dodaje: Przykładowo, o ile standardy unijne w przypadku obór dopuszczają współczynniki przenikania ciepła U przegród w przedziale 1,0 - 3,0 W/m²K, a nawet wyżej, to wymagania drobiu czy świń są znacznie wyższe, niż w przypadku bydła.

Przyjmuje się, że optymalna temperatura pomieszczeń hodowlanych dla brojlerów i trzody chlewnej jest wyższa niż 16°C.

- W myśl nowych przepisów, ściany zewnętrzne i dachy będą musiały wykazać niższy współczynnik przenikania ciepła U, niż było do tej pory – odpowiednio 0,20 oraz 0,15 W/m²K. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania grubszej warstwy izolacji. W tym celu szczególnie warto zastosować wełnę kamienną – materiał, który oprócz tego, że przepuszcza parę wodną, zapewniając zdrowy mikroklimat wnętrz, posiada najwyższą możliwą klasę reakcji na ogień A1, dzięki czemu znacząco zwiększa szanse przeżycia zwierząt w przypadku pożaru - podsumowuje Adam Buszko z Paroc Polska.

Jak widzimy, nowe wymagania zawarte w WT 2021, które wejdą w życie od nowego roku obowiązują wszystkie nowo budowane budynki (dokładnej od stycznia 2021 r.), także inwentarskie i hodowlane. Jednak, jak wskazują eksperci, niektóre już wybudowane obiekty rolnicze spełniają te przepisy a nawet przewyższają te standardy dotyczące współczynnika przenikania ciepła przegród (dach, ściana, stolarka i podłoga na gruncie). Wszystko więc zależy od przeznaczenia takiego budynku. 

Sprzedajesz lub planujesz kupić materiały budowlane? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!

×