Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Gdy paliwo budzi wątpliwości

Autor:

Dodano:

Jakość paliwa w baku ma duży wpływ na poprawne działanie nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych oraz żywotność ich silników. A co zrobić, gdy zatankowaliśmy złe paliwo i odczuliśmy tego skutki?

Wraz z postępem technologicznym odpowiednia jakość oleju napędowego ma coraz istotniejszy wpływ na właściwe działanie współczesnych ciągników i maszyn rolniczych. Ich coraz bardziej skomplikowane silniki i układy bywają bardzo wrażliwe na wszelkie odchyły od przewidzianej normy, więc paliwo złej jakości bywa przyczyną poważnych i kosztownych w naprawie awarii. Jeśli  mamy pewność, że zawinił dostawca paliwa, możemy powziąć kroki aby - po pierwsze - go ukarać, a po drugie - dochodzić swoich roszczeń.


Jak zauważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, przed nabyciem oleju napędowego czy zatankowaniem pojazdu warto sprawdzić listę stacji i hurtowni paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową. Na stronach UOKiK można znaleźć raporty na temat wyników takich kontroli oraz mapy, na których pokazane są stacje i hurtownie w konkretnych miejscowościach, z oznaczeniem jakości sprzedawanego paliwa (Litera D na mapach oznacza, że próbka spełniała wymagania jakościowe).


Jeśli nabywca uważa, że złe paliwo uszkodziło silnik w pojeździe albo stwierdził to warsztat, gdzie dokonywał naprawy, należy złożyć reklamację u właściciela stacji. O stacji która sprzedaje paliwo złej jakości, warto jednocześnie poinformować UOKiK, wypełniając np. specjalny formularz dostępny na stronie internetowej urzędu. Urząd z pewnością weźmie takiego sprzedawcę „pod lupę”, także przy planowaniu punktów kolejnych kontroli. Stacje, na które wpływają skargi automatycznie muszą się bowiem liczyć z kontrolami.


Zawiadomić należy także Inspekcję Handlową, która pomoże polubownie rozstrzygnąć spór z przedsiębiorcą – radzi UOKiK. Takie kroki mają uzasadnienie i przemawiają na korzyść konsumenta. Jeżeli bowiem ze sprzedawcą paliwa nie uda się polubownie załatwić sprawy, nabywca może dochodzić roszczeń i praw na drodze sądowej. Wówczas bezpłatnie wsparcia udzieli mu rzecznik praw konsumentów, a dotychczas powzięte działania również będą przemawiały na jego korzyść.


Klient na stacji paliw może mieć zastrzeżenia nie tylko do jakości, ale też ilości kupowanego paliwa. „Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą, niż mieści się w baku pojazdu, zwróć się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.” – doradza UOKiK.

×