Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Adiuwanty powinny podlegać rejestracji?

Autor:

Dodano:

Rynek adiuwantów dynamicznie się rozwija. Produkty te odegrają także duże znaczenie w ochronie roślin w obliczu wycofywanych substancji czynnych pestycydów, czy w obliczu zmian klimatu i coraz większych problemów z ochroną roślin. Nie każdy jednak adiuwant to produkt wysokiej jakości.

Dobrze dobrany adiuwant gwarantuje wysoką skuteczność stosowanego środka ochrony, gdyż w znacznym stopniu łagodzi lub znosi wpływ czynników niesprzyjających jego działaniu. Ich stosowanie może odegrać dużą rolę w pojawiających się coraz większych trudnościach związanych z ochroną roślin i zmianami klimatu.

Adiuwanty w zależności od składu od składu pozwalają one na:
• lepsze zatrzymywanie kropel cieczy opryskowych na powierzchni chwastów i jej dobre zwilżenie (produkty zawierające surfaktanty);
• rozpuszczenie wosku kutikularnego (oleje);
• zapobieganiu zbyt szybkiemu wysychaniu kropel opryskowych i krystalizacji substancji czynnych na powierzchni liści (humektanty);
• całkowite rozpuszczenie i pełne wykorzystanie stosowanych herbicydów (bufory pH).

Wiadomo też, że w warunkach bardziej korzystnych wiele adiuwantów umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności środków ochrony roślin stosowanych w dawkach niższych niż zalecane. W końcowym rozrachunku przynosi to wymierne korzyści nie tylko środowiskowe ale i ekonomiczne.

Niestety brak rejestracji tych produktów sprawia, że na rynek trafiają także produkty o niesprecyzowanej skuteczności albo wątpliwe co do ich jakości. Rejestracja tych produktów nawet uproszczona pomogła by usystematyzować podział tych produktów. Od wielu lat popiera takie działanie prof. Zenon Woźnica z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który szczegółowo o roli adiuwantów ich skuteczności mówił podczas wrześniowego spotkania polowego na plantacjach buraka cukrowego pod Toruniem.


Czytaj także:

×