Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy postęp techniczny dostarczy wydajniejszych sposobów wykorzystania azotu w rolnictwie? Cz.2

Autor:

Dodano:

Na zaproszenie redakcji Zbigniew Potrzuski z firmy Phoenix podzieli się z Państwem swoimi przemyśleniami w tej sprawie. Odpowiedź na to pytanie będzie składała się z trzech części. Pierwsza część odpowie na pytanie dlaczego należy zwiększyć stopień agronomicznego wykorzystania azotu. W części drugiej dokonano przeglądu dostępnych metod zwiększania skuteczności działania nawozów azotowych. A w części trzeciej i ostatniej zaprezentowano oferowaną przez Phoenix’a  technologię zwiększenia stopnia wykorzystania nawozów mocznikowych obejmujących mocznik granulowany i roztwory saletrzano-mocznikowe (rsm).

Część 2.
Przegląd możliwych sposobów zwiększenia skuteczności agronomicznej nawozów azotowych.

W jaki sposób zapobiegać stratom amoniaku z nawozów?

W publikacji brytyjskiego ministerstwa rolnictwa (DEFRA) zatytułowanej Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Dotyczących Ograniczania Emisji Amoniaku opublikowanej 27 lipca 2018 roku zalecane są między innymi następujące sposoby ograniczania emisji w trakcie stosowania nawozów mineralnych zawierających mocznik. (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html)

Inhibitory ureazy opóźniają hydrolizę mocznika do momentu wystąpienia opadów atmosferycznych zwiększając w ten sposób szansę rozpuszczenia go i wprowadzenia w głąb gleby na odpowiednią głębokość skąd  amoniak pochodzący z hydrolizy mocznika już się nie ulotni do atmosfery. Identyczne sposoby ograniczania emisji amoniaku wymienia wydany  przez polskie ministerstwo rolnictwa „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w Zakresie Zmniejszania Emisji Amoniaku” opublikowany 12 sierpnia 2019 roku (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”). Wspólną cechą wszystkich ostatnio opracowanych kodeksów dotyczących ograniczania emisji amoniaku w rolnictwie jest identyczność proponowanych sposobów ograniczania emisji gazów cieplarnianych przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu produkcji rolnej przy zmniejszonych nakładach finansowych.

Jednym z wymienionych w kodeksie sposobów ograniczania emisji amoniaku w rolnictwie omówiono stosowanie inhibitorów ureazy NBPT. I tak w rozdziale „Kodeksu..” zatytułowanym Stosowanie inhibitorów ureazy (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”) (strona 67 ) stwierdzono co następuje:

W Polsce do niedawna w praktyce rolniczej w zasadzie nie wykorzystywano inhibitorów ureazy do celów nawozowych. Jednak ostatnio coraz częściej stosowany jest mocznik o zawartości 46% azotu zaopatrzony w dodatek wzmiankowanego inhibitora zwany moNolith46®. Stosowanie moNolith46® pozwala uprawianym roślinom otrzymać tyle azotu, ile potrzebują. Również ogranicza jego straty w trakcie pierwszych tygodni po zastosowaniu. Rezultatem jest otrzymanie wyższego plonu, wskutek lepszego wykorzystania azotu zawartego w nawozie.

Ponadto potwierdzono fakt ekonomicznej opłacalności  stosowania w warunkach polskiego rolnictwa moNolith46® zarówno w przypadku mocznika jak i roztworu saletrzano- -mocznikowego. (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”) (strona 70 ).

Powyższe stwierdzenia oparto o wyniki  badań polowych stosowania moNolith46®_Żółty do roztworu saletrzano-mocznikowego jak i  moNolith46®_Zielony do  mocznika. (http://monolith46.com.pl/pdf/Porownanie-Badan3.pdf). W chwili obecnej Phoenix oferuje dwa rodzaje roztworów inhibitora ureazy: moNolith46®_Żółty do ograniczania strat amoniaku z roztworów saletrzano mocznikowych i moNolith46®_Zielony do stabilizowania mocznika granulowanego.

Gdzie kupisz moNolith46®_Żółty do ograniczania strat amoniaku z rsm-u.

kaROLA Karolina Ożga
Tarnawa 4, 58-130 Żarów
tel.: +48 692 463 158
karolinaozga91@gmail.com
www.karola.agro.pl

Agromix
32-005 Niepołomice
tel.: +48 12 281 1008
agromix@agromix.com.pl
www.agromix.com.pl

TDAGRO
87-400 Golub Dobrzyń
tel.: +48 784 442 505
+48 784 623 094
tdagro@tdagro.pl
www.tdagro.pl

Niwa Agro
80-176 Gdańsk
tel.: +48 510 840 300
niwa.agro@gmail.com
www.inhibitor-ureazy.pl

SPIC in Agriculture
48-200 Prudnik
tel.: + 48 532 996 780
ryszard.bandurowski@spicinagriculture.eu  
spicinagriculture.eu

Wialan
33-100 Tarnów
tel.: +48 14 629 30 70
sekretariat@wialan.com.pl
www.wialan.com.pl/?p=2603

Agroskład
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 46 47 100
biuro@agrosklad.pl
www.agrosklad.pl

×