Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Korzenie na cenzurowanym

Autor: Arkadiusz Artyszak

Dodano: 06-12-2006 10:52

Cukrownicy stale poszukują sposobów na wyprodukowanie jak największego plonu cukru przy jednocześnie jak najmniejszych kosztach. Efekty swoich poszukiwań prezentują rolnikom podczas imprez polowych.

Na początku lipca niemiecki koncern Sudzucker zorganizował Dzień Buraka Cukrowego w Urbanowicach na Opolszczyźnie. Na polach zaprezentowano kilka typów doświadczeń z terminami siewów, nawożeniem azotem, błędami popełnianymi podczas uprawy przedsiewnej i ochrony, zaprawami nasiennymi, herbicydami i odmianami buraków.

Terminy siewu
Głównym celem tego doświadczenia jest pokazanie rolnikom wpływu terminu siewu na końcową jakość i plon. Na poletkach zasiano odmianę Henrike a nasiona były zaprawione zaprawą Montur. Siew w terminie optymalnym wykonano 4 kwietnia, a następnie po 10 i 20 dniach. Obsada roślin po wschodach wynosiła odpowiednio: 101, 86 i 84 tys. na hektar.

Dawki azotu
Końcowym celem demonstracji jest zbadanie wpływu wielkości i terminu azotu zastosowanego podczas wegetacji na jakość i wielkość plonu. Po zbiorze można będzie uzyskać informację do jakiej dawki zastosowanie azotu jest ekonomicznie uzasadnione. Zastosowano trzy warianty: 0, 60 i 120 kg azotu na hektar. Poletka obsiano odmianą Henrike, a nasiona zaprawiono Monturem.

Błędy uprawowe
W tych doświadczeniach oceniano różne techniki przygotowania pola do siewu oraz ich wpływ na obsadę, plon i jakość korzeni. Zastosowano cztery warianty uprawy: optymalny – jednokrotny przejazd agregatem uprawowym, uprawę po orce wiosennej, głęboką uprawę kultywatorem i wielokrotny przejazd agregatem uprawowym. Obsada roślin po wschodach wynosiła odpowiednio: 101, 88, 86 i 82 tys. na hektar.

Błędy podczas ochrony
Pokazano cztery rodzaje błędów: użycie niedrożnej dyszy opryskiwacza, wykonanie zabiegu podczas zbyt wysokiej temperatury powietrza (ponad 25 st.C), nakładanie się oprysków oraz wykonanie zabiegu po niedokładnym umyciu opryskiwacza używanego do ochrony herbicydowej zbóż. Błędy te popełniane są często w okresie spiętrzenia wiosennych prac polowych, gdy zabiegi herbicydowe wykonuje się w wielu uprawach jednocześnie.

Herbicydy
W doświadczeniu, którego celem jest pokazanie skuteczności zwalczanych chwastów oraz ocena ekonomiczna proponowanych programów ochronnych bierze udział dziesięć firm. Każda z nich proponuje jeden wariant zwalczania chwastów. Wszystkie warianty obejmują zastosowanie dwóch oprysków nalistnych. Na polu wysiano odmianę Henrike, a nasiona były zaprawione Monturem.

Zaprawy nasienne
Jego celem było zademonstrowanie wpływu różnych zapraw na początkowe wschody buraków. Wiadomo, że rośliny, które wzeszły wcześniej, lepiej sobie radzą i wydają większy plon. W doświadczeniu sprawdzano skuteczność czterech zapraw: Montur, Cruiser, Gaucho, i Furadan. Obsada roślin po wschodach wynosiła odpowiednio: 95, 94, 93 i 85 tys. na hektar.

Odmiany
W tym doświadczeniu bierze udział 21 odmian oferowanych rolnikom do uprawy w tym roku przez siedem firm nasiennych (w nawiasach obsada roślin po wschodach w tys. na hektar):
W wypadku części doświadczeń demonstracyjnych po zbiorze zostanie określona zawartość cukru i związków melastwórczych w korzeniach oraz plon korzeni i cukru, a następnie zostaną wyciągnięte wnioski.

Oprócz doświadczeń demonstracyjnych koncern wraz ze służbami surowcowymi cukrowni prowadzi na szeroką skalę ścisłe doświadczenia polowe. Dzięki nim cukrownicy i rolnicy dowiadują się, jakie odmiany i środki ochrony roślin przynoszą najlepsze efekty w poszczególnych rejonach. W tym roku prowadzonych jest siedem doświadczeń obejmujących warianty odmianowe, insektycydowe (zaprawy) i fungicydowe. Są one zlokalizowane w rejonie siedmiu cukrowni: Łubna, Ropczyce, Strzyżów, Cerekiew, Wróblin, Strzelin i Małoszyn. Dzięki takiemu ich rozmieszczeniu obejmują one różne warunki glebowo-klimatyczne.

Najważniejszym doświadczeniem jest doświadczenie odmianowe. Jego celem jest przetestowanie dwudziestu dwóch odmian buraków, wśród których znalazły się odmiany dostępne w sprzedaży w tym roku oraz nowo zarejestrowane. Odmiany sprawdzane są pod względem polowej zdolności wschodów, plonu korzeni, zawartości cukru i związków melasotwórczych w korzeniach oraz plonu technologicznego cukru. Na podstawie tych cech można następnie określić jakie odmiany w naszych warunkach sprawdzają się najlepiej i przynoszą najlepsze wyniki dla rolników i cukrowni.

Źródło: "Farmer" 14/2005

×