Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW: do 17 stycznia ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy w KRUS

Autor:

Dodano:

Od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rodzica lub opiekuna w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 np. przedszkola czy szkoły, do której uczęszcza dziecko - przypomniał w poniedziałek resort rolnictwa.

Ministerstwo wyjaśniło, że zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko i nad którym opiekun musi sprawować osobistą opiekę. Chodzi o dzieci do lat 8 oraz legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

×