Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nawet 100 tys. euro pomocy po COVID w rolnictwie

Autor:

Dodano:

Taką granicę pomocy, jaką państwo członkowskie może wypłacić rolnikowi, wyznaczyła w zakończonym roku UE. Czy Polska udzieliła możliwej pomocy?

Jak już informowaliśmy, pomoc w ramach PROW udzielana rolnikom po COVID, była wypłacana do końca 2020 roku i nie mogła przekroczyć 7 tys. euro dla rolnika. Na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” złożono wnioski na 1,2 mld zł.

Więcej: Pomoc z PROW po COVID-19 wypłacona prawie w połowie

Również zapowiedziana pomoc po COVID-19 dla hodowców świń będzie wliczana do limitu 7 tys. euro.

Więcej: Więcej pieniędzy na pomoc po COVID-19 dla hodowców świń

Jednocześnie łączna pomoc państwa dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 euro (800 000 dla MŚP z tego sektora).

Pytana o potwierdzenie tego ARiMR wyjaśnia: „Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020 r., s. 1, z późn. zm.) – łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EURO na rolnika/przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wsparcie przeznaczone jest na rekompensatę strat poniesionych przez rolników, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.”

Warto uściślić, że pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w zakresie płatności nie przekracza 800 000 EUR na przedsiębiorstwo, a pomoc nie przekracza 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Pomoc na podstawie tego komunikatu przyznawało się nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Poniżej ministerialny wykaz programów pomocowych notyfikowanych przez Komisję Europejską dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub rybołówstwa i akwakultury, którzy ucierpieli w wyniku COVID-19.

×