Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bardzo mocne wzrosty cen zbóż na światowych giełdach

Autor:

Dodano:

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się silnymi wzrostami cen- ok. 5 proc. na CBOT i ok. 3 proc. na Matif. W przeliczeniu na złotówki cena pszenicy na MATIF z impetem przekroczyła 1000 zł/t – pierwszy raz od ponad 7 lat!

Po ogłoszeniu przez USDA wczorajszych raportów na temat m.in. światowego bilansu zbóż notowania pszenicy i kukurydzy wystrzeliły w górę. Powodem były cięcia szacunków zbiorów kukurydzy i zmniejszenie prognoz zapasów końcowych pszenicy i kukurydzy. Sile wzrosty doprowadziły do wyznaczenia nowych wieloletnich szczytów notowań. Pszenica n MATIF obecnie jest najdroższa od 10 maja 2013 r. Cena pszenicy na CBOT jest najwyższa od 20 maja 2014 r. Natomiast amerykańska kukurydza jest najdroższa od 27 lipca 2013 r.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj podrożała o 3,0 proc. i kosztowała 224,50 euro/t (1015 zł/t) i była o 17,2 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wczoraj podrożała o 2,7 proc. i kosztowała 208,50 euro/t i była o 20,5 proc. droższa w stosunku do notowania przed rokiem.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym wczoraj podrożała o 4,77 proc. i kosztowała 244,34 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 17,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 5,08 proc. i wyniosła 203,63 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 33,7 proc.

Wczoraj o 18-tej naszego czasu USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 772,64 mln t (spadek o 1,02 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i będą wyższe o 8,74 mln t wobec poprzedniego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 313,19 mln t, czyli o 13,1 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie, ale spadek o 3,3 mln t przez ostatni miesiąc.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy znaczny spadek zbiorów w obecnym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią) - o 18,71 mln t do 135,80 mln t (aż o 12,1 proc.), w USA spadek ma wynieść 2,89 mln t do 49,69 mln t, na Ukrainie - o 3,67 mln t do 25,5 mln t i w Argentynie - o 2,26 mln t do 17,5 mln t. Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji - o 11,69 mln t do 85,3 mln t, w Kazachstanie- o 1,05 mln t do 12,5 mln t, w Kanadzie - o 2,51 mln t do 35,18 mln t i w Australii - o 14,80 mln t do 30,00 mln t (wzrost o 97 proc. wobec poprzedniego sezonu). W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory pszenicy miękkiej mają być we Francji - 29,1 mln t (o 10,4 mln t mniej niż przed rokiem), w Niemczech - 22,0 mln t (o 0,9 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce - 12,0 mln t (o 1,0 mln t więcej niż przed rokiem).

Według styczniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1133,89 mln t (spadek o 9,67 mln wobec grudniowej prognozy i będą o 17,47 mln t wyższe niż w poprzednim sezonie). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść o 19,18 mln t do 283,83 mln t (spadek o ok. 5 mln t przez miesiąc). W USA prognozowany jest wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu o 14,29 mln t do 360,25 mln t (spadek prognozy przez ostatni miesiąc o 8,24 mln t), w Brazylii wzrost ma wynieść 7 mln t do 109,0 mln t. Na Ukrainie produkcja spadła aż o 6,39 mln t do 29,5 mln t. W Argentynie produkcja kukurydzy ma spaść o 3,5 mln t do 47,5 mln t, natomiast w Unii Europejskiej o 3,12 mln t do 63,6 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory kukurydzy mają być we Francji - 13,5 mln t (o 0,5 mln t więcej w porównaniu z poprzednim sezonem), w Rumunii- 8,7 mln t (o 8,7 mln t mniej niż przed rokiem) i na Węgrzech- 8,6 mln t (o 0,3 mln t więcej niż przed rokiem). W Polsce prognozowana produkcja ma wynieść 4,3 mln t- o 0,6 mln t więcej niż w poprzednim sezonie.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,98 proc. (224,50 euro/t - 1015 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 4,77 proc. (244,34 USD/t - 909 zł/t).
Wykres 4


Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,71 proc. (208,50 euro/t - 943 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 5,08 proc. (203,63 USD/t - 757 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×