Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jaka pomoc dla producentów trzody chlewnej?

Autor:

Dodano:

Jak zapewnia wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, rząd zabiega o pomoc unijną i stosuje pomoc krajową, aby pomóc producentom wieprzowiny.

COVID-19  i ASF (także ten w Niemczech) pustoszą polski rynek wieprzowiny.

Jak zapewnia w odpowiedzi na interpelację posłów Romualda Ajchlera, Karoliny Pawliczak, Wiesława Szczepańskiego i Tadeusza Tomaszewskiego wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabiega na forum unijnym o wdrożenie skutecznych mechanizmów mających na celu przywrócenie opłacalności produkcji trzody chlewnej, w tym o uruchomienie przez Komisję Europejską mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz przyznanie pomocy finansowej dla producentów świń.

Przypomnijmy, że zabiegi o dopłaty do przechowywania trwają od lata ubiegłego roku, prowadził je już minister Ardanowski. 

Więcej:

Jurgiel: Konieczna interwencja na rynku wieprzowiny

Minister polecił  też Inspekcji Weterynaryjnej kontrole transportów zwierząt oraz rzeźni i zakładów przetwórczych dokonujących uboju i przetwórstwa pozyskanego spoza kraju żywca wieprzowego oraz monitorowanie skali bieżącego importu i eksportu świń i mięsa wieprzowego z Polski – zapewnił wiceminister, ale nie podał żadnych wyników tej kontroli.

„Skierowano również wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy na rynku wieprzowiny nie są stosowane nieuczciwe praktyki w handlu żywcem i mięsem wieprzowym” – zapewnił, ale i tu nie ma nic o wynikach kontroli, też przecież trwającej stale.

Jednocześnie wiceminister przypomniał, że decyzje o źródle zakupu mięsa i świń są podejmowane przez podmioty gospodarcze, a swoboda przepływu towarów jest jedną z podstawowych swobód wewnętrznego rynku unijnego. „Zgodnie z przepisami unijnymi administracja nie ma możliwości wprowadzania ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie towarów, z przyczyn innych niż zagrożenie rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych zwierząt lub zagrożenia zdrowia publicznego”, tymczasem „Dotychczasowe kontrole pozwoliły uniknąć przeniesienia wirusa do gospodarstw na terytorium Polski poprzez przesyłkę produktów lub zwierząt z państw członkowskich i państw trzecich”.

Wiceminister przypomniał pomoc udzieloną w 2020 roku: uruchomione zostały dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, dopłaty do oprocentowania komercyjnych kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dla producentów świń prowadzący produkcję w cyklu zamkniętym uruchomiono "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19", a dla tych, którzy takiej pomocy nie otrzymali, i którym zagrażała utrata płynności finansowej w związku z COVID-19, uruchomiona została nowa forma pomocy ze środków krajowych. Producenci świń prowadzący produkcję na określonych obszarach występowania ASF mogli wnioskować o pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.

Ponadto po 1 stycznia 2021 r., tj. po przeliczeniu 3-letniego limitu krajowego pomocy de miminis w rolnictwie na lata 2019-2021, będzie możliwe ponowne uruchomienie pożyczek na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF oraz pomocy w formie refundacji wydatków na bioasekurację – zapewnił wiceminister.

Nieco wcześniej na interpelację poruszającą ten sam temat podobnie odpowiedział minister Grzegorz Puda.

Więcej: Puda: ASF w Polsce i Niemczech zwalczany jest podobnie

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.

 

 

×