Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Grupa ORLEN uruchomiła kopalnię gazu ziemnego

Autor:

Dodano:

Na Podkarpaciu rozpoczęła wydobycie kopalnia gazu ziemnego Bystrowice. To pierwsza kopalnia gazu w Polsce należąca do Grupy Orlen.

Jak podała w komunikacie Grupa Orlen, z szybu w Bystrowicach trafiło już do systemu przesyłowego ponad 2 mln metrów sześciennych gazu. Nie jest to jednak ostatnie słowo polskiej spółki w kwestii eksploatacji krajowych złóż gazu. Jak poinformowano, jeszcze w tym roku w ramach koncesji na Podkarpaciu, planowane są kolejne odwierty ​poszukiwawcze.

- Energetyka zeroemisyjna, wspierana stabilizującymi aktywami gazowymi, będzie fundamentem długofalowej transformacji Grupy Orlen. W strategii ORLEN2030 uwzględniliśmy konsekwentny rozwój własnych złóż gazowych, które w perspektywie dekady będą zaspokajać 20% naszego zapotrzebowania – zapowiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen. - Uruchomienie kopalni gazu Bystrowice jest ważnym krokiem przybliżającym nas do tego celu. Dotychczas w Polsce wydobywaliśmy gaz wspólnie z partnerami. Dziś mamy już doświadczenie i kompetencje, które pozwalają nam na samodzielne poszukiwania i eksploatację złóż.

Spółka Orlen Upstream dokonała w grudniu ubr testów produkcyjnych, które pozwolą na dokładne określenie zasobów, a następnie uruchomiła wydobycie gazu ziemnego ze złoża Bystrowice. Kopalnia jest teraz na etapie prób rozruchowych. Po zakończeniu rozruchu i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie nastąpi formalne zakończenie budowy.

Złoże gazu Bystrowice zostało odkryte w październiku 2018 r. przy zastosowaniu najnowszych technik zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych. "Dzięki zastosowaniu selektywnego uzbrojenia wgłębnego udostępnione zostały po dwa horyzonty w każdym z odwiertów – z możliwością udostępnienia kolejnych. W 2021 r. na tej koncesji planowane jest wykonanie kolejnego otworu." - informuje Grupa Orlen.

Spółka Orlen Upstream, która w Polsce wydobywa gaz ziemny, w Kanadzie wydobywa ropę naftową i gaz ziemny.

 

×