Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyraź swoją opinię o zrównoważonym stosowaniu pestycydów

Autor:

Dodano:

- Komisja Europejska od 18 stycznia do 12 kwietnia 2021 r. prowadzi konsultacje publiczne w zakresie przepisów dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów – podaje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Chodzi o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

W ramach konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy w sprawie osiągnięć dyrektywy dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów, problemów z jej wdrażaniem, egzekwowaniem i stosowaniem, a także możliwych dalszych działań i ich skutków.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (w obecnym stanie prawnym dotyczy środków ochrony roślin) została przyjęta w 2009 r. w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu stosowania środków ochrony roślin na zdrowie ludzkie i środowisko. Filarem zrównoważonego stawania środków ochrony roślin jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin.

Zrównoważone stosowanie pestycydów jest postrzegane jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia celów określonych w strategii „Od pola do stołu” oraz „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji publicznych dostępne są na stronie internetowej:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules


Źródło: PIORiN

Na gieldarolna.pl znajdziesz środki produkcji.

 

 

 

 

 

×