Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wiosenne odchwaszczanie a warunki pogodowe

Autor:

Dodano:

Zmienna pogoda w okresie wiosennym niejednokrotnie stawia przed dylematem – wykonać oprysk czy też poczekać na aurę bardziej sprzyjającą działaniu herbicydów. Nie jest to łatwa decyzja, zwłaszcza gdy niekorzystne warunki utrzymują się przez dłuższy czas.

W instrukcjach stosowania herbicydów umieszczone są informacje odnośnie wymagań pogodowych dla aplikacji danego środka i mogą być one pomocne przy planowaniu oprysku. Z tego względu pierwszorzędną czynnością przed przystąpieniem do zabiegu powinno być dokładne zapoznanie się z treścią etykiety. Należy również na bieżąco śledzić prognozę pogody, aby dopasować termin oprysku do zmieniających się warunków atmosferycznych.

Czynniki wpływające na skuteczność zabiegu

Skuteczność zabiegów herbicydowych jest w znacznym stopniu uzależniona od przebiegu pogody w sezonie wegetacyjnym, a zwłaszcza w okresie okołozabiegowym. Składa się na niego krótki czas przed planowanym opryskiem, dzień jego wykonania oraz kilka dni po aplikacji środka.

Warunki pogodowe przed opryskiem wpływają pośrednio na końcowy efekt działania herbicydu, ponieważ kształtują cechy morfologiczne roślin decydujące o pobieraniu środka, takie jak grubość kutykuli, wielkość i ustawienie blaszek liściowych. Od nich zależy, ile preparatu wniknie do wnętrza roślin, a następnie podziała na chwasty. Grubsza warstwa kutykuli stanowi barierę dla herbicydów, zaś mniejsze i przyjmujące bardziej pionową orientację blaszki liściowe wiążą się ze zmniejszoną powierzchnią absorpcyjną dla cieczy opryskowej.

Warunki atmosferyczne w momencie opryskiwania roślin decydują o ilości pobranego środka, wpływając na zachowanie się kropel cieczy opryskowej, tj. czas utrzymywania się na powierzchni roślin, tempo parowania. Wpływają również na tempo przemieszczania herbicydu w roślinie do miejsca działania. Przebieg pogody w ciągu kilku dni po zabiegu odpowiada za przemiany herbicydu w roślinie. Im jest on korzystniejszy dla jego działania, tym chwasty mają mniej czasu na rozkład substancji czynnej do produktów o niskiej toksyczności i szybciej obumierają.

Temperatura powietrza

Czynnikiem najsilniej wpływającym na skuteczność zabiegu jest temperatura powietrza. Decyduje ona o tempie procesów fizjologicznych w roślinach, a tym samym pobieraniu, przemieszczaniu i rozkładzie środka w roślinach. Procesy te przebiegają najsprawniej w zakresie temperatur optymalnych, natomiast wraz ze spadkiem temperatury dochodzi do spowolnienia ich tempa. W konsekwencji w chłodniejszych warunkach zniszczenie chwastów jest słabsze, a na efekty działania środka trzeba dłużej poczekać. W celu osiągnięcia zadowalającej skuteczności chwastobójczej zabieg należy przeprowadzić, gdy warunki termiczne mieszczą się w zakresie wymaganych temperatur.

Górna granica dla większości herbicydów stosowanych wiosną wynosi 25°C, jednak istnieją wyjątki od tej reguły. Do takich należą środki zawierające chlorotoluron (Tolurex 500 SC) oraz etofumesat (Kemiron Koncentrat 500 SC), których nie należy aplikować, gdy temperatura powietrza przekroczy 20°C. Maksymalna temperatura stosowania środków z bentazonem (Basagran 480 SL) wynosi 22°C, natomiast nieco wyższym maksimum termicznym (27°C) odznaczają się graminicydy zawierające m.in. chizalofop-P-tefurylu, chizalofop-P-etylu, fluazifop-P-butylu i propachizafop.

Większe zróżnicowanie między herbicydami występuje w kwestii minimum temperaturowego. Wykaz minimalnych temperatur stosowania niektórych herbicydów przedstawiono w tabeli 1, którą opracowano na podstawie instrukcji stosowania przedstawionych środków. Ich zakres jest dość szeroki i waha się od 0°C (chlorotoluron, lenacyl) do 12°C (fenmedifam, etofumesat, terbutylazyna). Chlorotoluron, ze względu na niskie minimum termiczne, doskonale nadaje się do odchwaszczania zbóż ozimych bardzo wczesną wiosną i na przedwiośniu. W niskich temperaturach (nawet przy 2°C) można również stosować halauksyfen metylu występujący samodzielnie lub w mieszaninach z florasulamem bądź fluroksypyrem.

Minimalna temperatura stosowania danego środka powinna utrzymać się przez kilka dni po zabiegu, aby dać herbicydowi czas na działanie. Wykonując oprysk w temperaturze zbliżającej się do dolnej granicy wymaganego zakresu, należy jednak liczyć się z tym, że skuteczność zastosowanego środka nie będzie już tak wysoka, jak w cieplejszych warunkach. Poza tym powinny być spełnione inne kryteria warunkujące skuteczne działanie środka. Faza rozwojowa chwastów nie może przekraczać stadium, które według zaleceń producenta środka warunkuje wysoką skuteczność zabiegu. W mniej sprzyjających warunkach na ogół należy również stosować maksymalną z zalecanych dawek herbicydu.

Skrajnie wysokie lub niskie temperatury w czasie zabiegu, oprócz ujemnego wpływu na skuteczność zwalczania chwastów, są również niebezpieczne dla opryskiwanej rośliny uprawnej (...).

Cały artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu miesięcznika Farmer!

×