Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Powstanie miara szczęścia krów?

Autor:

Dodano:

Arla Foods uruchomiła w Wielkiej Brytanii projekt Happy Cow (tj. Szczęśliwa Krowa), którego celem jest stworzenie zautomatyzowanej „miary zadowolenia krów” dla stad mlecznych. Arla widzi okazję do mierzenia dobrostanu stada z wykorzystaniem tej samej technologii czujników, która jest już stosowana w wielu gospodarstwach do monitorowania zdrowia i płodności krów.

Spółdzielnia mleczarska Arla Foods, współpracuje z FAI Farms, Nedap i Alta Genetics, partnerami zajmującymi się nauką i technologią behawioralną zwierząt, aby określić, jak dokładnie zmierzyć szczęście krowy. 

Jak zaznacza Arla, projekt prowadzony jest ze świadomością, że dobrostan stada zależy od zarządzania w danym środowisku, a nie od rodzaju systemu produkcyjnego. Skumulowane dane mają pomóc stworzyć „miernik szczęścia krów”, który po raz pierwszy w historii branży ma zautomatyzować pomiar dobrostanu psychicznego krów.

Projekt jest prowadzony w ramach programu Arla UK 360, inicjatywy wspieranej przez Aldi and Morrisons i rozwijanej przez brytyjskich rolników Arla, w celu uczynienia praktyk bardziej zrównoważonymi, odpowiedzialnymi i wydajnymi. Projekt Happy Cow jest realizowany na farmie Arla UK 360 Innovation Farm w pobliżu Aylesbury, gdzie za sprawą czujników badana jest aktywność zwierząt, ich zachowanie raz lokalizacja. Eksperci ds. Zrównoważonego rozwoju z FAI Farms analizują dane, aby zidentyfikować kluczowe cechy behawioralne, które sygnalizują zmiany dobrostanu.

Wielu rolników już korzysta z technologii do monitorowania (np. wykrywania rui, wczesnych objawów choroby, czy mierzenia aktywności krów), a zdaniem twórców projektu dane te mają ogromny choć niewykorzystany dotychczas potencjał. Projekt Happy Cow ma na celu pokazanie, że dane, które są już rejestrowane w gospodarstwie mogą być dalej analizowane w celu monitorowania zachowania krów i ich dobrostanu psychicznego, czyli czegoś, co do tej pory było raczej "odczuciem" niż namacalną miarą, którą branża może monitorować.

– Dobrostan zwierząt jest jednym z kluczowych filarów programu Arla UK 360. Chociaż nasi rolnicy zawsze stawiali na pierwszym miejscu dobrostan i szczęście swoich zwierząt, badanie to  pozwoli nam zmapować i zmierzyć pozytywne zachowania wśród krów, a tym samym promować lepszy dobrostan – skomentowała badanie Alice Swift, dyrektor ds. kontaktów z członkami firmy Arla.

FAI Farms zaczęło przeglądać raporty i analizy dotyczące kluczowych zachowań, które można zmierzyć, a następnie zostało to sprawdzone przez behawiorystę zwierzęcego obserwującego krowy na Farmie Innowacyjnej Arla UK 360 w celu weryfikacji i zdefiniowania kluczowych pozytywnych wskaźników behawioralnych, które są demonstrowane przez indywidualne interakcje krów i stada. Te kluczowe wskaźniki pozytywnych zachowań obejmowały wzajemną pielęgnację, synchronizację i używanie szczotki, które normalnie nie byłyby monitorowane i wcześniej nie były mierzone automatycznie.

– Okazywanie pozytywnych zachowań przynosi zwierzęciu radość i przyjemność, poprawiając jakość jego życia. Projekt ten nie tylko pogłębi naszą wiedzę na temat pozytywnych wskaźników dobrostanu krów mlecznych, ale także zapoczątkuje automatyzację tych pomiarów. Można zarządzać tylko tym, co się mierzy – powiedziała Annie Rayner, koordynator badań z FAI Farms.

Partnerzy technologiczni w badaniu, Nedap wraz z Alta Genetics, zainstalowali w oborze sieć odbiorników, które w połączeniu z czujnikami noszonymi przez krowy (głównie do wykrywania rui i monitorowania stanu zdrowia) mogą również śledzić lokalizację i ruch krów. Celem projektu jest zbadanie danych przechwyconych przez czujniki, aby zmierzyć kluczowe wskaźniki pozytywnego zachowania. Ponieważ rolnicy są przyzwyczajeni do wykorzystywania technologii wspomagających zarządzanie stadem, jeśli chodzi o monitorowanie zdrowia i płodności krów, Arla widzi okazję do mierzenia i zarządzania dobrostanem stada z wykorzystaniem tej samej technologii czujników, która jest już stosowana w wielu gospodarstwach.

×