Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Adiuwanty drogą do redukcji chemii w ochronie roślin?

Autor:

Dodano:

Podczas tegorocznej 61. Sesji Naukowej IOR-PIB „Nowe strategie ochrony roślin” odbył się blok tematyczny, na którym omówiono rolę adiuwantów w ochronie roślin w aspekcie strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”.

W piątek zakończyła się 61. Sesja Naukowej IOR-PIB. Podczas jej trwania odbył się kilkugodzinny panel tematyczny, podczas którego przytaczano wiele prac naukowych oraz przykłady z praktyki rolniczej, które stanowiły potwierdzenie tego, że adiuwanty mogą stanowić rozwiązania dla wprowadzanej strategii KE, zakładającej redukcję ilości stosowanych pestycydów o 50 % do roku 2030.

Forum prowadził prof. Zenon Woźnica z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który również wygłosił wykład o stosowaniu adiuwantów z herbicydami.

Zagadnienia na temat łącznego stosowania tych produktów z fungicydami omówił z kolei prof. Marek Korbas, a z insektycydami dr Tomasz Klejdysz (oboje z IOR – PIB Poznań). Podczas sesji podano bardzo wiele przykładów na to, że adiuwanty pozwalają ograniczyć koszty zabiegu, zwiększyć jego skuteczność oraz zmniejszyć ilość substancji czynnych środków ochrony roślin wprowadzanych do środowiska. Liczne badania i doświadczenia praktyki rolniczej wskazują również na możliwość utrzymania wysokiej skuteczności większości pestycydów stosowanych z wieloma adiuwantami w dawkach znacznie obniżonych.

Adiuwanty – stan obecny w Polsce

Jak wygląda rynek adiuwantów w Polsce? Trudno to oszacować. Zdaniem prof. Woźnicy w odróżnieniu do środków ochrony roślin, informacje na ten temat są bardzo rozproszone – brakuje bazy danych, dane są niespójne, spotykane są nagminnie sytuacje o wadliwej kwalifikacji adiuwantów (niezgodna z ich przeznaczeniem).

Według zebranych przez naukowca informacji, na styczeń 2021 roku dostępnych było co najmniej 120 produktów. Wśród nich można wyróżnić:

·      38 surfaktantów,

·      31 adiuwantów olejowych i ich pochodnych,

·      32 inne, w tym adiuwanty modyfikujące,

·      19 o niewiadomym składzie.

Co jednak martwi, nie ma odpowiednich regulacji prawnych, które mogłyby gwarantować dostęp użytkownikowi do w pełni sprawdzonych, zweryfikowanych pod kątem skutecznego działania oraz bezpiecznych adiuwantów. To sprawia, że w obrocie handlowym pojawiają się produkty o wątpliwym pochodzeniu, a nawet działaniu. Jak zastrzegano na sesji adiuwanty powinny podlegać rejestracji tak jak środki ochrony roślin i ustalenie statutu legislacyjnego tych produktów w Polsce należy uważać obecnie za priorytet.

Dlaczego? Ponieważ, produkty te muszą być ściśle stosowane według przeznaczenia, a źle użyte mogą wyrządzać więcej szkód niż pożytku. Przykładowo niewłaściwie dobrane mogą zmniejszyć skuteczność zabiegu, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do pojawienia się zjawiska fitotoksyczności. Uczulano także, że niekontrolowane stosowanie obniżonych dawek pestycydów wraz z adiuwantami stwarzają niebezpieczeństwo przyspieszenia wystąpienia odporności u agrofagów.

Pomimo tych kilku zagrożeń, wszyscy byli zgodni, że korzyści wynikające z prawidłowego zastosowania adiuwantów są bezdyskusyjne, a perspektywy na przyszłość bardzo duże. Produkty te, mogą odegrać szczególne znaczenie w sytuacji wycofywania z użycia wielu substancji czynnych i mogą one stanowić skuteczne narzędzie umożliwiające realizację strategii Komisji Europejskiej.

 VAT na adiuwanty -23% czy 8%?

Wiele niejasności w temacie adiuwantów przedstawił podczas forum Roman Szewczyk z firmy Agromix. Wyraził on zaniepokojenie ustanowionej stawki VAT dla adiuwantów w wysokości 23 %. Jego zdaniem uderza to w najmniejsze gospodarstwa, które nie są płatnikami podatku VAT. Jako producent adiuwantów wyraził także niejasność w sprawie kontroli nad importem surowców i gotowych produktów. Zauważył, że układ może być taki, że polskie adiuwanty na bazie olejowej będą opodatkowane watem 23 % a np. przychodzące z importu będą miały stawkę 8 %, gdyż będą miały rejestrację jak środek ochrony roślin.

Adiuwanty oczami praktyka

Zdaniem Wojciecha Chojana, młodego rolnika bez adiuwantów nie można prowadzić rolnictwa na wysokim. poziomie. Przytaczał on wiele przykładów i efektów jakie uzyskał we własnym gospodarstwie. Wprowadzenie do technologii ochrony  rzepaku ozimego odpowiednich adiuwantów pozwoliło na redukcję stosowanych dawek herbicydów o 15 % a fungicydów o 19 %. Z kolei zawirowania z zaprawami insektycydowymi w rzepaku doprowadziły do obniżenia efektywności zabiegów oraz wzrost ilości wprowadzanych substancji w insektycydach o 16 %. Koszty ochrony po wprowadzeniu adiuwantów spadły jednak o 5%.

W buraku cukrowym dzięki adiuwantom obniżono dawki dzięki którym koszty ochrony zmniejszono o 4,5 %. Nie zaobserwowano efektu zmniejszenia skuteczności zabiegów. Podobnie w pszenicy ozimej. Wprowadzenie adiuwantów pozwoliło na zredukowanie ilości wprowadzanych s.cz. fungicydów i regulatorów wzrostu o 39 % i kosztów o 21 %. Po redukcji dawek ś.o.r nie zauważono spadku plonów pszenicy ozimej.

Do zagadnień poruszanych podczas sesji powrócimy jeszcze na łamach farmer.pl

Zajrzyj na gieldarolna.pl i sprawdź aktualną ofertę środków do produkcji rolnej!

×