Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PIdS Online: Ochrona herbicydowa zbóż a wiosenne spadki temperatur

Autor:

Dodano:

Jaką strategię ochrony herbicydowej zbóż wybrać, by nie obawiać się wiosennych spadków temperatur? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Paweł Talbierz, specjalista ds. ochrony upraw firmy Corteva Agriscience podczas konferencji Farmera „Przez Innowacyjność do Sukcesu Online”.

Swoje wystąpienie specjalista rozpoczął od podkreślenia, że wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych jest i pozostanie w przyszłości dominującym terminem zwalczania roślin niepożądanych w łanie. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wiosną określenie składu botanicznego chwastów na polu jest stosunkowo proste.

Wydawać by się mogło, że znając stan zachwaszczenia, trudności nie powinno sprawiać dobranie odpowiedniego rozwiązania. Niestety, kapryśna wiosenna pogoda może wpłynąć na efektywność zabiegów herbicydowych.

Prelegent jako przykład nieprzewidywalnych warunków podał miniony sezon wegetacyjny (2019/2020). W marcu i kwietniu 2020 roku odnotować można było duże dobowe amplitudy temperatury; ponadto miesiące te były bardzo suche. Takie warunki przekładają się na gorsze działanie nie tylko herbicydów, ale wszystkich środków ochrony roślin. -W ubiegłym roku nie mieliśmy do czynienia z zimą, co sprzyjało rozwojowi chwastów – przypomniał Talbierz. Według specjalisty rosnącym problemem w ostatnich latach jest także coraz powszechniejsze zjawisko odporności na herbicydy.

Według Pawła Talbierza by zminimalizować ryzyko obniżenia efektywności zabiegów herbicydowych na skutek spadku temperatur konieczny jest dobór odpowiednich substancji czynnych. Specjalista zaleca, by wczesnowiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych opierać na takich środkach, których substancje czynne działają skutecznie także w niższych temperaturach.

W te kryteria wpisują się herbicydy przeznaczone do wiosennego zwalczania chwastów w zbożach z oferty Corteva Agriscience. Do dobrze znanych środków – Lancet Plus 125 WG oraz Mustang Forte 195 SE – dołączyły ostatnio dwa nowe. Mowa o herbicydach Pixxaro i Rexade. Specjalista firmy podkreślił, że wszystkie cztery środki są dostosowane do działania w niższych temperaturach (od 5°C w przypadku chwastów jednoliściennych i od 2°C w przypadku dwuliściennych).

W skład obu nowych produktów wchodzi substancja czynna Arylex Active z nowej grupy chemicznej – arylopikolinowe (syntetyczne auksyny). Paweł Talbierz zaznaczył, że Arylex Active wyróżnia się innowacyjnym mechanizmem działania, polegającym na łączeniu się cząsteczek substancji czynnej z receptorami auksyn AFB5.

Herbicyd Pixxaro (substancje czynne: Arylex Active i fluroksypyr meptylu) wyróżnia się wyjątkowo skutecznym zwalczaniem przytulii czepnej we wszystkich fazach rozwojowych i szerokim zakresie temperatur. Rozprawia się również z takimi chwastami dwuliściennymi jak bodziszki, jasnoty czy dymnica pospolita, które lokalnie stanowią coraz większe zagrożenie w łanach zbóż. Pixxaro zarejestrowany jest do stosowania w obu formach jęczmienia, pszenicy, pszenżyta oraz życie.

Herbicyd Rexade, sprzedawany w pakiecie handlowym wraz ze środkiem Esteron jako Rexade Pak, przeznaczony jest do zwalczania zarówno chwastów dwuliściennych, jak i jednoliściennych. W Rexade Pak zawarte są cztery substancje czynne (florasulam, piroksysulam, Arylex Active, 2,4-D 2-EHE) o dwóch różnych mechanizmach działania, co jest istotne z punktu widzenia zapobiegania odporności chwastów.

Prelegent zwrócił uwagę na skuteczność herbicydu Rexade w zwalczaniu owsa głuchego w łanach pszenicy jarej. Według Pawła Talbierza szczególną uwagę na Rexade Pak powinni zwrócić rolnicy, którzy zmagają się z rosnącą odpornością miotły zbożowej np. na jodosulfuron i biotypami chabra bławatka odpornymi na tribenuron. Rexade Pak można stosować w pszenicy jarej i ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

×