Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PIdS Online: Kukurydza nie tylko w plonie głównym

Autor:

Dodano:

Siew kukurydzy w kwietniu to oczywistość. Można jednak tę roślinę uprawiać także w plonie wtórym. Umożliwia to zebranie 3 plonów, na przestrzeni 2 lat.

Jednym z gości X już konferencji „Przez innowacyjność do sukcesu” był prof. Tadeusz Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. W rozmowie z redakcją poświęconej przede wszystkim oddziaływaniu terminu siewu na wielkość plonu kukurydzy, zwrócił on uwagę na kilka istotnych czynników oddziałujących na wzrost i rozwój tej rośliny.

Termin siewu to bez nakładowy czynnik produkcyjny, który jednocześnie w dużym stopniu decyduje o poziomie plonowania, gdyż kukurydza należy do roślin dnia krótkiego. Spóźniony siew bardzo silnie skraca jej okres wegetacji. Dopuszczalny termin siewu w plonie głównym mija 5 maja, przy czym siejąc w gospodarstwie odmiany o różnej wczesności, najwcześniej – już od 10 kwietnia, należy siać te o wysokiej liczbie FAO gdyż najsilniej reagują na opóźnienie siewu. Spadek plonu odmian wczesnych jest zdecydowanie mniejszy. Podobne zróżnicowanie terminu siewu dotyczy kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę. Te drugie lepiej siać 5 do 10 dni później od odmian ziarnowych, co pozwala uzyskać wyższy plon zielonej masy. Prof. Michalski zachęcał też, aby w gospodarstwach stosujących uproszczoną uprawę gleby poczekać z siewem (niezależnie od kierunku jej wykorzystania) do 20 kwietnia. Powodem jest przy tych systemach wolniejsze nagrzewanie się gleby, a wymagania termiczne tej rośliny są stosunkowo wysokie.

Temperaturę powietrza na poziomie 3-4 st.C, odbiera tak jak europejskie gatunki 0 st.C. Mimo to na drodze hodowlanej udało się wytworzyć u niej tolerancję w stosunku do chłodów w okolicach 6-7 st.C, co określamy mianem wigoru wzrostu początkowego. Prof. Michalski zwrócił też słuchaczom swojego wystąpienia uwagę, aby w wypadku wystąpienia przymrozków nie podejmowali zbyt pochopnie decyzji o przesiewie. Pełne szkody w kukurydzy powoduje spadek temperatury do -8 st. C. Gdy wynosi on -4-5 st.C, zniszczona zostaje część nadziemna, natomiast roślina nadal żyje i odtwarza liście z ukrytego pod powierzchnią gleby stożka wzrostu.

Wypowiedział się on także na temat możliwości ograniczania okresu wstrzymania wegetacji na skutek występujących wiosną chłodów. Powodem takich sytuacji jest niedostępność fosforu dla kukurydzy poniżej 10 st.C, a azotu poniżej 5 st.C. Prostym rozwiązaniem jest nawożenie rzędowe fosforanem amonu razem z siewem nasion kukurydzy.

Interesującym wątkiem rozmowy była możliwość siewu tej rośliny w plonie wtórym. Z przeprowadzonych przez prof. Michalskiego badań, jak i obserwacji poczynionych w gospodarstwach wykorzystujących ten sposób uprawy kukurydzy, jest to sposób zawodny. Sprawdza się w lata przekropne, a całkowicie zawodzi w suche. Do jego realizacji wymagane jest dobre przygotowanie maszynowe i perfekcyjna organizacja czasu pracy w gospodarstwie, przy czym i tak zaleca aby w tym systemie uprawiać nie więcej jak 25% całego areału kukurydzy. Tylko w ten sposób można ograniczyć ryzyko wysokich strat.
Więcej informacji będzie można znaleźć już w najbliższym (kwietniowym) numerze miesięcznika Farmer, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy.

×