Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Skarb Państwa odpowie za szkody wyrządzone przez "ptactwo prawnie chronione"?

Autor:

Dodano:

Posłowie chcą, aby Skarb Państwa odpowiadał za szkody wyrządzone przez „ptactwo prawnie chronione” - tj. jak podają: kormorany, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie i krukowate.

Grupa posłów - KP, Konfederacja, KO, niez. - przedłożyła w Sejmie projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody. Jak głosi sejmowy opis, chodzi o „uzupełnienie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone działalnością gatunków będących pod ochroną, poprzez rozszerzenie zakresu o kategorię ptactwa prawnie chronionego”.

W szczególności chodzi o rozszerzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzane w uprawach rolnych i stawach hodowlanych przez: kormorany, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie i krukowate.

„Aktualnie normy prawne obciążające Skarb Państwa lub dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego w zakresie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną, zostały zawarte w art. 126 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody oraz w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 (Dz. U. 1995 Nr 147 poz. 713). Obowiązujące przepisy odnoszą się jedynie do żubrów, wilków, rysi, niedźwiedzi i bobrów - zawartych w art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz do dzików, łosi, jeleni, danieli i saren zakwalifikowanych w ustawie Prawo Łowieckie, nie uwzględniając ptactwa” – podano w uzasadnieniu.

Jak podano, ostatnio rosną szkody wyrządzane przez ptaki prawnie chronione, których populacja stale wzrasta - rolnicy ponoszą liczne straty, „za które nie przysługuje im żadne odszkodowanie z uwagi na brak uwzględnienia ptactwa będącego pod ochroną, jako gatunku za który odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa” – stąd: „Mając na uwadze ciężką pracę rolników, którzy utrzymują bezpieczeństwo żywnościowe w kraju, zasadne jest wprowadzenie regulacji, umożliwiającej wypłaty rekompensaty za szkody powodowane przez ptactwo prawnie  chronione, tak aby rolnik nie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dziko żyjących, żerujących na jego uprawach i stawach hodowlanych”.

Jak wyliczono, co roku 60 tysięcy kormoranów zakłada gniazda, a w każdym z nich wykluwają się średnio dwa pisklęta - kormorany żerujące na jeziorach północno-wschodniej Polski zjadają łącznie co roku blisko 1,2 tys. ton ryb i przypada na nie ok. 80 proc. ryb zjadanych przez wszystkie zwierzęta drapieżne. To więcej niż odławiają na tym terenie zawodowi rybacy (ok. 1 tys. ton).

„Biorąc pod uwagę ilość i jakość strat, które powodują corocznie kormorany, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie oraz krukowate można przyjąć, że wartość odszkodowań wyniesie ok. 70-100 milionów zł” – podano.

Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzkie izby rolnicze.

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Zbigniewa Ziejewskiego.

Projekt wniesiony o Sejmu 26 lutego – w załączniku.

 

 

×
Array