Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Handel produktami rolnymi Ukrainy z UE w 2020 r.

Autor:

Dodano:

Według ukraińskiego instytutu ekonomiki rolnictwa wartość handlu towarami rolno-spożywczymi między Ukrainą a Unią Europejską spadła w 2020 r. o 3,8 proc. w porównaniu z rekordowym rokiem 2019 do ok. 8,5 mld euro.

Była to druga co do wielkość od czasu zawarcia układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską.

Podobnie jak w ubiegłym roku najważniejszymi partnerami handlowymi z UE były Holandia, Polska, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Francja.

W handlu z tą grupą towarów Ukraina osiągnęła w 2020 r., nadwyżkę w wysokości około 2,6 mld euro. Stało się tak mimo, że Import tych towarów z UE na Ukrainę wzrósł o 13,4 proc. do ponad 3,0 mld euro w porównaniu z 2019 r rokiem. Instytut zwrócił uwagę na udział produktów mleczarskich wynoszący w strukturze importu około 231,6 mln euro wzrósł do 7,9 proc., z czego około 171,8 mln euro przypadało na sery.

Chcesz kupić lub sprzedać produkty spożywcze? Dodaj swoje ogłoszenie na Giełdę Rolną!

×
Array