Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bezpieczna orka

Autor: dr Piotr Grudnik

Dodano: 06-12-2006 12:39

Najbardziej obciążonym zespołem pługa jest rama, która musi być jednocześnie odpowiednio sztywna i wystarczająco sprężysta. Odciążeniem ramy są indywidualne zabezpieczenia korpusów, które stają się nieodzownym elementem pługa, zwłaszcza na glebach zakamienionych. Co prawda chronią one bezpośrednio korpusy, ale dzięki temu zapobiegają też gwałtownym przeciążeniom przenoszącym się na ramę.

Choć większość producentów stosuje w swoich pługach oryginalne ramy, różniące się od innych, można wyróżnić ich podstawowe typy. Ze względu na kształt i budowę spotyka się ramy przestrzenne lub płaskie oraz ramy kratowe, jedno– lub dwubelkowe, a ze względu na sposób montażu - ramy spawane lub skręcane śrubami. Długość ramy pługa zależy od liczby i rozstawu korpusów. Dostępne na rynku pługi mogą mieć od 2 do nawet 14 korpusów. W pługach bez krojów i przedpłużków rozstaw korpusów to zwykle 60–70 cm, zaś w pługach z pełnym wyposażeniem – od 80 do 100 i więcej cm. Największe pługi półzawieszane mogą mieć więc długość kilkunastu metrów.

Mocny kręgosłup
Rama jest najbardziej obciążonym zespołem pługa. Musi być na tyle sprężysta i wytrzymała, aby chwilowe duże obciążenie dynamiczne, powstające przy natrafieniu przez korpus na przeszkodę, nie spowodowało jej pęknięcia czy trwałego odkształcenia. Jednocześnie musi być na tyle sztywna, aby w normalnych warunkach pracy nie ulegała odkształceniom sprężystym, utrudniającym poszczególnym korpusom utrzymanie jednakowej głębokości i szerokości orki. Ramy pługów zawieszanych zagonowych, najliczniej produkowanych w kraju, są zwykle ramami płaskimi, wykonanymi ze spawanych profili prostokątnych, tworzących jednoczęściowy sztywny zespół. Do ramy pługa są przymocowane na sztywno, za pomocą trzech śrub, słupice korpusów płużnych. Takie rozwiązanie uniemożliwia zastosowanie bezpiecznika chroniącego korpusy płużne czy ramę przed uszkodzeniem w przypadku natrafienia pługa na przeszkodę. Lepsze są pługi z ramą jedno- lub dwubelkową, w których można już zastosować prosty system zabezpieczający korpusy. Mają one słupice przykręcane do wsporników z boku ramy dwiema śrubami, z których jedna, o przewężonym przekroju, jest bezpiecznikiem ścinanym przy nadmiernym obciążeniu korpusu. W pługach dwubelkowych dwie belki ramy (główna i pomocnicza) mogą być połączone z przodkiem przegubowo. Taki układ umożliwia jednoczesne przestawienie wszystkich korpusów na żądaną szerokość roboczą w sposób ciągły, a także do położenia transportowego.

Przód ramy pługa zawieszanego ma stojak (przyłącze) do znormalizowanego trzypunktowego układu zawieszenia (kategorii I, II lub III). Składa się on najczęściej z wykorbionej osi zawieszenia i wysięgnika do mocowania łącznika górnego. Oś zawieszenia przesuwana jest za pomocą np. gwintowanego wrzeciona, związanego z ramą mechanizmem śrubowo-korbowym. Wykorbienie wałka zawieszenia służy do wypoziomowania pługa względem powierzchni pola, może również  służyć do wyregulowania szerokości roboczej pługa. Najwygodniejsza w użyciu jest ruchoma oś zawieszenia – pług można bez trudu zawiesić na ciągniku, nawet przy niezupełnie poziomym ustawieniu na podłożu. Przodek ram pługów obracalnych ma stojak z wmontowanym mechanizmem obrotu pługa, z łożyskiem ramy w jego środkowej części. Dźwignik hydrauliczny dwustronnego działania, zamocowany do czopów na wysięgniku przodka i na korbie ramy, służy do obracania ramy z korpusami. W wysięgniku nad łożyskiem jest otwór do przetknięcia sworznia łącznika górnego, a w wysięgnikach skierowanych w dół – wymienne czopy do zakładania cięgieł dolnych.
Ramy pługów półzawieszanych dostosowane są do większej liczby, nawet kilkunastu korpusów. Mogą być płaskie, przestrzenne, kratowe, a także jednobelkowe. Rama pługa półzawieszanego ma przodek ruchomo połączony z belką, do której przykręcone są korpusy. W przodku osadzony jest wałek, który ma możliwość poprzecznego przesuwania się względem ramy za pomocą wrzeciona lub, znacznie wygodniejszego w obsłudze i obecnie częściej stosowanego, siłownika hydraulicznego. Pług półzawieszany nie wymaga stojaka do łączenia górnego cięgła zawieszenia. Aby ułatwić nawroty i ustawić ramę długiego zwykle pługa półzawieszanego równolegle do osi ciągnika, tylne koło jest wyposażone w siłownik hydrauliczny. Zamiast niego spotyka się cięgło łączące przodek pługa z kołem, spełniające te samą funkcję.

Hydrauliczne spreżynowe
Obecnie stosuje się powszechnie uchwyty korpusów montowane z boku ramy. Zwiększa to wolną przestrzeń pod ramą (najczęściej do 85-90 cm) oraz ułatwia instalowanie indywidualnych zabezpieczeń korpusów. A nie jest to bez znaczenia, bo wzrost mocy ciągników i prędkości roboczej zwiększają niebezpieczeństwo uszkodzenia pługa o podziemne przeszkody (kamienie). Dzięki zabezpieczeniu korpus po natrafieniu na przeszkodę odchyla się do tyłu i do góry (wykonuje obrót), i przechodzi nad nią. Jeśli jest ono automatyczne, korpus wraca też samoczynnie do położenia roboczego. Bezpieczniki odłączają korpusy po zadziałaniu na nie odpowiedniej siły. Najczęściej jest to 1800-2000 kG, w przypadku zabezpieczeń półautomatycznych, i 1400-1600 kG dla automatycznych. Oznacza to, że byle kamień nie spowoduje zadziałania bezpiecznika. Niezależnie od budowy bezpieczniki powinny umożliwiać regulację tzw. siły wyzwalającej. Bezpieczniki, zwłaszcza automatyczne, są drogie. Stanowią około 30-40proc. wartości pługa (np. Unii Grudziądz).

Stosowane są różne typy urządzeń zabezpieczających korpusy przed uszkodzeniem. W najprostszych, z tzw. kołkami (śrubami) ścinanymi lub zrywanymi, korpusy po zadziałaniu bezpiecznika wymagają zatrzymania ciągnika, podniesienia pługa, ręcznego nastawienia korpusu z powrotem w położenie robocze i unieruchomienia słupicy nowym kołkiem. Wygodniejszym rozwiązaniem jest bezpiecznik z urządzeniem zatrzaskowym. Po jego zadziałaniu korpus wraca do pierwotnego położenia (samoczynnie ulega zatrzaśnięciu) pod wpływem siły ciężkości lub po lekkim naciśnięciu, co również wymaga przerwy w pracy.

Na gleby zakamienione najlepsze są bezpieczniki automatyczne, pozwalające orać non-stop. Kryterium podziału tych bezpieczników jest sposób gromadzenia przez nie energii, czyli rodzaj akumulatora. Może być on: gazowy (układ hydropneumatyczny), sprężynowy lub...  gumowy. Każdy korpus płużny może mieć własny akumulator lub wszystkie korpusy mogą korzystać z jednego akumulatora centralnego. To rozwiązanie stosuje się często do bezpieczników hydraulicznych, a spotykane było również wśród sprężynowych.

×