Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zbliża się pierwszy termin opłaty podatku rolnego

Autor:

Dodano:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. rolnicy mają czas do 15 marca br. na uiszczenie pierwszej raty podatku rolnego. Dowiedz się Ile wyniesie stawka opłaty i kto jest zwolniony z opłaty tego podatku.

Podatek rolny za 2021 r. należy opłacić w 4 proporcjonalnych ratach w urzędzie gminy, w której są twoje grunty, czyli do:

Należy pamiętać że gdy kwota podatku z tytułu użytkowania nieruchomości nie przekroczy 100 z jesteśmy zobowiązania do uiszczenia jednorazowej opłaty w terminie pierwszej raty, czyli do 15 marca br. Kto ma obowiązek zapłaty tego podarku?

Kto ma obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości rolnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o podatku rolnym), podatek rolny muszą opłacić osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, czyli:

Oczywiście w drodze ustawy, po spełnieniu określonych warunków nie musisz płacić podatku rolnego.

Kto nie musi płacić podatku rolnego?

Nie masz obowiązku opłaty podatku rolnego (jesteś zwolniony z opłaty podatku rolnego), jeżeli twoje grunty to:

Kiedy możesz ubiegać się dodatkowo o zwolnienie z opłaty podatku rolnego?

Każdy właściciel gruntu może ubiegać się o zwolnienie z opłaty podatku rolnego pod warunkiem złożenia odpowiednio wcześniej wniosku w swojej gminie (IR-1 składamy np. do 14 dni po zakupie gruntów rolnych itd.).

Urzędnicy gminy rozpatrują wniosek i mogą (nie muszą) dokonać do zwolnienia z opłat podatku rolnego od:

Niezbędne dokumenty, a opłata podatku rolnego

Dokumenty w postaci informacji IR-1 masz obowiązek złożyć do 14 dni od dnia, tylko i wyłącznie gdy:

Jeśli w kolejnych latach nie zmienisz sposobu korzystania z gruntów lub ich powierzchni – nie składasz  druku IR-1. Czekasz na decyzję z informacją o kwocie do zapłacenia, a którą otrzymasz odpowiednio wcześniej np. drogą pocztą od gminy.

Składamy wniosek (informację IR-1) w urzędzie gminy, w której znajdują się twoje grunty rolne . Jeśli masz grunty rolne w różnych gminach – w każdej gminie musisz złożyć odrębną informację IR-1. Jeśli grunty są w tej samej gminie musisz złożyć tylko jeden druk.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

Pamiętaj że masz obowiązek złożyć informację IR-1, nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku rolnego.

Ile wyniesie podatek rolny w 2021 r.?

Należy pamiętać że stawki podatku rolnego uzależnione są  od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy.

Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

Opłata podatku rolnego wyniesie w 2021 r.:

Pamiętaj że dokładną kwotę jaką musisz opłacić znajdziesz w decyzji, którą otrzymasz drogą pocztą. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

Pamiętaj, że jeżeli twój roczny podatek będzie niższy od 8,51 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie będziesz miał obowiązku płacić podatku rolnego.

Sprzedajesz lub chcesz kupić nieruchomości? Zapraszamy do naszej Giełdy Rolnej!

×
Array